Go to Top

Izraba letnega dopusta

Izraba letnega  dopusta,  dogovor med delavcem in delodajalcem

Izraba letnega dopusta je stvar dogovora med delavcem in delodajalcem. Pri tem je seveda potrebno upoštevati določbe Zakona o delovnem razmerju (ZDR-1) in morebitno kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca. V kolikor je delodajalec sprejel še interni akt o letnem dopustu, pa je potrebno upoštevati še tega. Pri dogovoru pa je potrebno upoštevati še delovni proces ter potrebe delavca.

Urejeni pravilniki podjetja in pregledna izraba letnega dopusta niso namenjeni le inšpektorjem, temveč urejenim odnosom v podjetju. Prepustite pripravo vseh pravilnikov našim pravnim strokovnjakom – pokličite jih na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Informativni izračun plače

Vas zanima, kako je »izraba letnega dopusta« urejena v zakonu:

Poiščite pravno pomoč v kolikor vam ni omogočena izraba letnega dopusta! Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Izraba letnega dopusta je urejena v 162. členu ZDR-1. Ta določa, da je delodajalčeva obveznost, da se delavcem zagotovi izraba letnega dopusta v celoti do konca tekočega koledarskega leta. Delavec ga lahko porabi v več delih, vendar pa mora en del trajati najmanj dva tedna (torej 14 prostih dni).

V skladu z ZDR-1 mora delavec v koledarskem letu porabiti vsaj dva tedna dopusta. Preostanek pa v dogovoru z delodajalcem lahko koristi do 30. junija naslednjega leta. Slednji datum je torej skrajno obdobje, do katerega se mora opraviti izraba letnega dopusta, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu (prenosno obdobje).

Prenos letnega dopusta

Izraba letnega dopustaZDR-1 je določil daljše obdobje za prenos, v katerem ima delavec, ki je bil v tekočem koledarskem letu večino časa opravičeno odsoten z dela, še pravico izrabiti letni dopust. In sicer je to obdobje do 31. decembra naslednjega leta, v katerem mora delavec izrabiti ves letni dopust. Slednje velja le za v zakonu navedene primere.

Na primer primeri, ko je prenosno obdobje daljše, in je tako mogoče koriščenje dopusta do 31.12. v prihodnjem letu so: odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniški (materinski) dopust ali dopusta za nego in varstvo otroka (starševski dopust). Ali veste komu pripada dopust ob rojstvu otroka?

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Zakon ne predvideva, da delodajalec koriščenje dopusta veže oziroma pogojuje s posebnim dovoljenjem, prošnjo ali zahtevo delavca. Izraba letnega dopusta mora biti s strani delodajalca konkretno in pregledno zagotovljena, da ima delavec dejansko možnost izrabiti letni dopust. Hkrati je dolžnost delodajalca, da delavca pouči, da bo dopust, če ga ne izrabi, na koncu referenčnega obdobja ali obdobja za prenos izgubljen.

Na podlagi ZDR-1 (pa tudi morebitne kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti) lahko delodajalec delavcu tudi izrabo teh izbranih dni dopusta ob želenih dnevih zavrne. In sicer če bi to »resneje ogrozilo delovni proces«.

Pravni nasvet

Izraba letnega dopusta je lahko opredeljena tudi v internem aktu delodajalca:

Delodajalec ima tudi možnost, da v internem aktu delodajalca določi koliko dopusta se lahko prenese v naslednje koledarsko leto. Pravniki Data d.o.o. vam lahko pri tem svetujejo, pa tudi pripravijo interni akt. Koliko dopusta se lahko prenese, je lahko določeno tudi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.

Namreč ZDR-1 ne določa koliko dni dopusta se lahko prenese v naslednje leto. Določa zgolj, da mora delavec v koledarskem letu porabiti vsaj dva tedna dopusta. Kdaj in kako pa lahko delodajalec odredi kolektivni dopust?

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja