Go to Top

Gradbeno dovoljenje: Njegova pridobitev bo lažja in hitrejša

Gradbeno dovoljenje – obljubljajo se tudi racionalnejši in krajši postopek

Gradbeno dovoljenje se bo po novem lahko pridobilo bolj enostavno. Državni zbor je namreč potrdil paket treh zakonov, ki prenavljajo zakonodajo s področja gradenj in urejanja prostora. Novi zakoni naj bi prinesli racionalnejše in krajše postopke pri pridobivanju zahtevanih dovoljenj ter bolj učinkovit inšpekcijski nadzor.

Informativni izračun plače

Gradbeništvo v Sloveniji raste: Zakaj ne bi tudi vi zaslužili s katero izmed gradbenih dejavnosti? Ustanovitev podjetja je preprosta, ustrezne dejavnosti pa vam bodo pomagali izbrati referenti VEM točke Data. Kljub temu vam pred odprtjem podjetja priporočamo, da obiščete naše brezplačno Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Regres za upokojence 2021

Gradbeno dovoljenje po skrajšanem postopku

Prenovljeni so trije zakoni. In sicer Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon ter Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Gradbeni zakon natančno ureja postopke, na podlagi katerih se bo pridobivalo gradbeno dovoljenje. Za gradbeno dovoljenje bo tako potrebna manj obsežna dokumentacija.

Predvidena je možnost skrajšanega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pogoj za uvedbo tovrstnega postopka bo predložitev soglasja vseh oseb, ki imajo status stranke, vseh predpisanih mnenj in pozitivnega mnenja občine glede skladnosti s prostorskimi akti in drugimi morebitnimi predpisi občine.

Gradbeno dovoljenje pa novem ne bo več potrebno za odstranitev objektov in za začasne objekte. Gradnja, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, se bo zaključila z uporabnim dovoljenjem. Tega bo pri vseh objektih, razen pri zahtevnih objektih in objektih z vplivi na okolje, mogoče nadomestiti z izjavami projektanta, vodje gradnje in izvajalca.

podjetniško svetovanje

Začetek gradnje bo treba prijaviti

gradbeno dovoljenjeZakon naj bi zagotovil bolj učinkovit nadzor, med drugim tudi z uvedbo obveznosti prijave začetka gradnje. Pristojnemu upravnemu organu jo bo moral vložiti investitor. In sicer najkasneje osem dni pred začetkom gradnje objekta, za katerega želi pridobiti gradbeno dovoljenje. Prijavi bo treba priložiti projekt za izvedbo, z njo pa se o začetku del seznani inšpekcijo in upravne organe. Za nadzor gradnje objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, bodo po novem pristojne občinske inšpekcije.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Legalizacija nedovoljenih gradenj

Gradbeni zakon prinaša tudi možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj. Za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1998, bo mogoče pridobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja, kar pomeni, da ga lastniku ne bo treba porušiti. Bo pa moral lastnik plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Mlajše objekte, ki so bili zgrajeni do uveljavitve zakona, bo mogoče legalizirati po postopkih, ki so veljali v času gradnje.

Želim se prijaviti na e-novice

Pogoji za opravljanje dejavnosti

Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih pa med drugim opredeljuje štiri regulirane poklice – pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, pooblaščeni krajinski arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec. Določa tudi pogoje za pridobivanje licenc in opravljanje dejavnosti.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja