Go to Top

Archives

Tag Archives: gradbeno dovoljenje

Nov gradbeni zakon se je začel uporabljati – kaj prinaša?

Nov gradbeni zakon se uporablja od 1.6.2022 Nov gradbeni zakon se je začel uporabljati s 1.6.2022. Kakšne spremembe med drugim prinaša? Mimogrede v podjetju Data imamo tudi odlične pravne svetovalce, ki so specializirani na področjih delovnega, gospodarskega in obligacijskega prava. V primeru morebitnih dilem, se lahko naročite na termin plačljivega strokovnega svetovanja. Pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si. Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.? Pokličite na Nadaljuj z branjem

Sprememba namembnosti zemljišča

Sprememba namembnosti zemljišča se načeloma izvede pri lokalni občini Ali je možna sprememba namembnosti zemljišča nas zanima predvsem takrat, kadar želimo spremembo namembnosti iz kmetijskega v stavbno zemljišče. Pogostokrat se to zgodi v primeru dedovanja kmetijskega zemljišča, prodaje zemljišča, v primeru novih poslovnih idej (npr. za postavitev glamping hišk,…). Vendar sprememba namembnosti zemljišča ni možna kar tako »čez noč«. Sprememba namembnosti zemljišča npr. iz kmetijskega v stavbno zahteva, da je Nadaljuj z branjem

Gradbeni zakon: ste prijavili gradnjo?

Gradbeni zakon predpisuje prijavo vseh gradenj, začetih po 1. juniju 2018 Gradbeni zakon predpisuje, da morajo investitorji od 1. junija obvezno prijaviti začetek gradnje objektov. Velja ne glede na to, kdaj je investitor pridobil gradbeno dovoljenje ali kdaj je gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno, razlaga Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Razmišljate o ustanovitvi podjetja? Se nameravate ukvarjati s katero izmed gradbenih dejavnosti? Bi denimo opravljali inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih Nadaljuj z branjem

eProstor bo olajšal postopke za pridobivanje gradbenega dovoljenja

Geodetska uprava ter Ministrstvo za okolje in prostor bosta s programom projektov eProstor do leta 2021 med drugim vzpostavila elektronsko poslovanje v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Ustanovitev podjetja je na VEM točki Data hitra, enostavna in brezplačna. Vse informacije dobite na skupinskem svetovanju. Prijava na izobraževanje Osnovni namen programa je pospešiti in izboljšati procese pri prostorskem načrtovanju in graditvi objektov. Kot pojasnjujejo na Ministrstvu Nadaljuj z branjem

Bo stanovanje vaš poslovni prostor?

Preden se podjetnik odloči za odprtje podjetja, se brez dvoma sreča tudi z vprašanjem poslovnih prostorov, kjer bo opravljal dejavnost, ki jo bo registriral na VEM točki Data. Poslovne prostore lahko najame oziroma kupi v poslovni stavbi, kot poslovni prostor pa si lahko izbere tudi stanovanje oziroma zasebno hišo. Za opravljanje določenih dejavnosti, denimo na področju gostinstva, trgovine, skladiščenja, proizvodnje, izobraževanja itd., so predpisana natančna pravila, kakšen mora biti poslovni Nadaljuj z branjem

Gradbeno dovoljenje: Njegova pridobitev bo lažja in hitrejša

Gradbeno dovoljenje – obljubljajo se tudi racionalnejši in krajši postopek Gradbeno dovoljenje se bo po novem lahko pridobilo bolj enostavno. Državni zbor je namreč potrdil paket treh zakonov, ki prenavljajo zakonodajo s področja gradenj in urejanja prostora. Novi zakoni naj bi prinesli racionalnejše in krajše postopke pri pridobivanju zahtevanih dovoljenj ter bolj učinkovit inšpekcijski nadzor. Informativni izračun plače Gradbeništvo v Sloveniji raste: Zakaj ne bi tudi vi zaslužili s katero izmed gradbenih Nadaljuj z branjem

Gradbeni zakon v vladnem postopku

Gradbeni zakon, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) poslalo v vladni postopek, bo uvedel nov koncept dovoljevanja gradenj. Ta bo omogočil pridobitev gradbenega dovoljenja na podlagi manj obsežne dokumentacije, ki jo bo sicer natančneje določal pravilnik o projekti dokumentaciji kot podzakonski akt. Gradbeni zakon na novo ureja področje graditve objektov in bo nadomestil Zakon o graditvi objektov, ki velja od leta 2003. Zakon bo nadgradil nekaj ureditev, Nadaljuj z branjem

Kako do gradbenega dovoljenja?

Pred vsako gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo, odstranitvijo objekta ali spremembo namembnosti je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Izjema velja za enostavne objekte – konstrukcijsko nezahtevne objekte, ki ne potrebujejo posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki niso namenjeni prebivanju in niso objekti z vplivi na okolje. Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja Pred pričetkom postopka je smiselno preveriti, ali je na parceli na kateri se namerava izvesti gradnja, nameravana gradnja Nadaljuj z branjem