Go to Top

eProstor bo olajšal postopke za pridobivanje gradbenega dovoljenja

Geodetska uprava ter Ministrstvo za okolje in prostor bosta s programom projektov eProstor do leta 2021 med drugim vzpostavila elektronsko poslovanje v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Kakšen je postopek registracije podjetja?

Več informacij

Ustanovitev podjetja je na VEM točki Data hitra, enostavna in brezplačna. Vse informacije dobite na skupinskem svetovanju.

Prijava na izobraževanje

Osnovni namen programa je pospešiti in izboljšati procese pri prostorskem načrtovanju in graditvi objektov.

Kot pojasnjujejo na Ministrstvu za okolje, bo vzpostavljeno elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Za potrebe elektronskega poslovanja bodo skenirani arhivi nepremičninskih evidenc. Narejena bo lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti podatki o pozidanih stavbnih zemljiščih. eProstor bo tako omogočil, da bodo prostorski podatki enostavno dostopni.

eprostor

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa eProstor, je 22,4 milijona evrov. Od tega Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 17,9 milijona evrov.

>>> Register nepremičnin: Kakšne bodo spremembe?

eProstor zajema pet projektov

eProstor zajema vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema, vzpostavitev skupne infrastrukture za prostorske informacije, informacijsko prenovo nepremičninskih evidenc, izboljšavo podatkov in podporo vodenju programa.

S prostorskim informacijskim sistemom bodo uvedli elektronski način poslovanja pri pripravi, sprejemanju, uveljavljanju ter uporabi prostorskih aktov (projekt ePlan). Pa tudi pri procesih graditve (projekt eGraditev) in pri vodenju podatkov o stavbnih zemljiščih. V sistem bodo vključeni tudi podatki ustrezno pripravljenih občinskih prostorskih načrtov (OPN).

>>> Gradbeno dovoljenje: Njegova pridobitev bo lažja in hitrejša

Vlogo za gradbeno dovoljenje pa bo mogoče vložiti pri katerikoli upravni enoti, podobno kot že velja za osebne dokumente ali registracijo vozil. “Ideja je, da bo vse potekalo elektronsko, v sistem bodo lahko vstopali vsi deležniki: lastniki, projektanti, vsi, ki morajo v postopkih podati mnenje. Sistem bo tudi obveščal, v kateri fazi je posamezen projekt,” je za STA povedala generalna direktorica direktorata za prostor, graditev in stanovanja pri ministrstvu Barbara Radovan.

Del sistema je že vzpostavljen. In sicer upravne enote zadnji dve leti podatke o izdanih gradbenih dovoljenjih vnašajo v zbirko upravnih aktov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja