Go to Top

Sprememba namembnosti zemljišča

Sprememba namembnosti zemljišča se načeloma izvede pri lokalni občini

Ali je možna sprememba namembnosti zemljišča nas zanima predvsem takrat, kadar želimo spremembo namembnosti iz kmetijskega v stavbno zemljišče. Pogostokrat se to zgodi v primeru dedovanja kmetijskega zemljišča, prodaje zemljišča, v primeru novih poslovnih idej (npr. za postavitev glamping hišk,…). Vendar sprememba namembnosti zemljišča ni možna kar tako »čez noč«. Sprememba namembnosti zemljišča npr. iz kmetijskega v stavbno zahteva, da je v prostorskem planu tovrstna sprememba namembnosti zemljišča tudi predvidena.

Informativni izračun plače

Sprememba namembnosti zemljišča in zakonodaja

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) določa, da je namenska raba prostora določena s prostorskimi akti oziroma plani. Torej določa, kakšna je raba površin in objektov, ki ob upoštevanju pretežnosti in prepletanja dopustnih dejavnosti določa namen, za katerega se lahko te uporabljajo.

Želite registrirati s.p.?

Območja namenske rabe prostora so območja stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč. Slednja se delijo še na podrobnejše stopnje, kar je zlasti pomembno pri stavbnih zemljiščih. Te delimo na zemljišča za stanovanjsko rabo, gospodarske dejavnosti, prometno dejavnost in podobno.

Iz prostorskega akta/ plana občine mora biti razvidno, da gre za zazidljivo zemljišče. To je namreč potrebno preveriti pri tisti občini, kjer leži to zemljišče. Občinski prostorski plan določi območja stavbnih zemljišč ter kakšen je status zemljišč. Nadalje je v občinskem prostorskem planu tudi določeno ali gre za posebej zavarovana oziroma varovana zemljišča.

Pravni nasvet

Sprememba namembnosti zemljišča – kakšen je postopek?

 1. Na občini, kjer leži zemljišče se preveri, kakšna je namenska raba določenega zemljišča v veljavnem prostorskem aktu:
  • zaprosite za potrdilo o namenski rabi zemljišča (predložite parcelno številko in katastrsko občino zemljišča) oz. zaprosite za pridobitev lokacijske informacije.
 2. plačilo upravne takse za potrdilo /lokacijsko informacijo izda občina, na območju katere se nahaja nepremičnina.
  • sicer potrdilo o namenski rabi zemljišča ni več obvezno v nobenem postopku. Organ mora podatke pridobiti sam za potrebe kakršnegakoli postopka. Slednje izhaja iz Zakona o prostorskem načrt
   (ZPnačrt).
 3. V kolikor iz potrdila o namenski rabi izhaja, da je v prostorskih planih občine zemljišče določeno kot zazidljivo, se na podlagi tega opravi sprememba namembnosti zemljišča.
  Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) določa, da je pri postopku spremembe namembnosti zemljišča iz kmetijskega v nekmetijsko treba plačati tudi odškodnino.

 

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kaj pa če v prostorskem planu neko zemljišče ni določeno kot zazidljivo? Ali je v tem primeru sprememba namembnosti zemljišča sploh možna?

 1. V tem primeru mora oseba preveriti, kdaj namerava občina pripraviti nov občinski prostorski načrt, oziroma spreminjati ali dopolnjevati veljavnega.
 2. Vložiti pobudo za spremembo namembnosti zemljišča. Slednjo se odda občini v času, ki ga je določila za sprejemanje pobud za namensko rabo zemljišč. V kolikor želite oddati pobudo za več različnih območij, je potrebni oddati več pobud. K pobudi je potrebno predložiti priloge ( pooblastilo pobudnika, v kolikor pobudo podaja njegov zastopnik oz. pooblaščenec, kopija katastrskega načrta z označeno površino, kjer se predlaga sprememba,..).

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

V kolikor bo inšpekcija ugotovila, da niste spreminjali namembnosti zemljišča, kljub gradnji na kmetijskem zemljišču, boste zaradi t.i. črne gradnje oglobeni. Najverjetneje pa boste prejeli še odločbo o rušenju objekta.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja