Go to Top

Gradbeni zakon: ste prijavili gradnjo?

Gradbeni zakon predpisuje prijavo vseh gradenj, začetih po 1. juniju 2018

Gradbeni zakon predpisuje, da morajo investitorji od 1. junija obvezno prijaviti začetek gradnje objektov. Velja ne glede na to, kdaj je investitor pridobil gradbeno dovoljenje ali kdaj je gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno, razlaga Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Razmišljate o ustanovitvi podjetja? Se nameravate ukvarjati s katero izmed gradbenih dejavnosti? Bi denimo opravljali inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav ali pa pleskarska dela? Ustrezne dejavnosti, ki jih morate registrirati, vam bodo pomagali izbrati referenti VEM točke Data, kjer lahko podjetje odprete hitro in brezplačno. Nudimo vam tudi celovito podporo računovodskega servisa. Ob zaposlovanju novih sodelavcev pa si pomagajte z našim izračunom plače.

Pri gradnjah, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je po 1. juniju 2018, ko je stopil v veljavo Gradbeni zakon, poleg popolne prijave začetka gradnje pogoj za začetek gradnje tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje. Edina izjema je sprememba namembnosti objektov. Prijava začetka gradnje se odda na upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje oziroma na Ministrstvo za okolje in prostor (v primeru gradnje objektov državnega pomena in objektov z vplivi na okolje). Prijava začetka gradnje mora biti popolna, investitor mora torej predložiti vse predpisane dokumente, kot določa Gradbeni zakon v  63. členu.

Gradbeno dovoljenja lahko propade

Ključni dokument je projekt za izvedbo, ki ga je treba do 1. januarja 2021, ko bo pričel delovati prostorski informacijski sistem in elektronsko poslovanje v postopkih v zvezi z graditvijo objektov, oddati na elektronskem nosilcu. Prijava začetka gradnje je obvezna tudi pri odstranitvah objektov.  Gradbeni zakon tudi določa. da je na popolno prijavo začetka gradnje po novem vezana tudi veljavnost gradbenega dovoljenja. To velja 5 let od njegove pravnomočnosti in preneha veljati, če investitor v tem roku ne odda popolne prijave začetka gradnje.

Svetujemo vam, da preverite, ali je vaša gradbena dejavnost usklajena tudi s spremenjenim Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Ta regulira poklica pooblaščeni inženir in vodja del, kot smo pisali pred nedavnim. Naši pravni svetovalci z bogatimi izkušnjami na kadrovskem področju vam svetujejo glede zaposlovanja reguliranih poklicev.

Če je gradbeništvo dejavnost, ki ga podjetje želi opravljati, mora za opravljanje te dejavnosti zagotoviti vodjo del in vodjo gradnje. To ne velja za dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del. Podjetje mora imeti tudi zavarovanje odgovornosti iz opravljanja dejavnosti.

Podjetje mora imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni ali krajši delovni čas z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del oziroma je samozaposlen in je hkrati tudi vodja del. Poleg tega mora podjetje, ki se ukvarja z gradbeništvom, na vsakem objektu za vodenje gradnje določiti vodjo gradnje. Ta mora biti pri njem zaposlen in izpolnjevati pogoje za vodenje del.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja