Go to Top

Nov gradbeni zakon se je začel uporabljati – kaj prinaša?

Nov gradbeni zakon se uporablja od 1.6.2022

Nov gradbeni zakon se je začel uporabljati s 1.6.2022. Kakšne spremembe med drugim prinaša? Mimogrede v podjetju Data imamo tudi odlične pravne svetovalce, ki so specializirani na področjih delovnega, gospodarskega in obligacijskega prava. V primeru morebitnih dilem, se lahko naročite na termin plačljivega strokovnega svetovanja. Pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.? Pokličite na 01/600-1530!

Nov gradbeni zakon – kdaj ima stavba uporabno dovoljenje?

Nov gradbeni zakon je sicer začel veljati z 31.12.2021, a se uporablja od 1.6.2022 naprej. Bistvene spremembe, ki jih prinaša nov gradbeni zakon so glede poenostavitve pri pridobivanju uporabnega dovoljenja ter legalizaciji črnih gradenj in neskladnih gradenj. Po novem velja, da ima vsaka enostanovanjska stavba, ki je bila zgrajena pred 1.6.2018, uporabno dovoljenje, če izpolnjuje tri pogoje:

  • Zgrajena skladno z gradbenim dovoljenjem;
  • Vpis v kataster nepremičnin;
  • Ni bil zanjo izrečen inšpekcijski ukrep.

Do nedavnega je to veljalo zgolj za stavbe, ki so bile zgrajene pred letom 1968. Za te se je avtomatično štelo, da imajo uporabno dovoljenje.

Informativni izračun plače

Novi gradbeni zakon ureja tudi uporabno dovoljenje za enostanovanjske novogradnje

Do sedaj je tudi veljalo, da lastniki niso mogli pridobiti hišne številke, dokler niso pridobili uporabnega dovoljenja. To je tudi pomenilo, da niso mogli prijaviti stalnega prebivališča. Če niso imeli fasade, niso dobili uporabnega dovoljenja in se posledično niso mogli vseliti. Nov gradbeni zakon predvideva, da lahko lastnik novogradnje uporabno dovoljenje dobi, ne da bi izdelal fasado. A v novem zakonu je predpisano, da mora biti izvedena v treh letih od izdaje dovoljenja. Gradbeno dovoljenje pa se lahko po novem pridobi po skrajšanem ugotovitvenem postopku v roku 30 dni v skladu z Zakonom o upravnem postopku, njihova obravnava pa je možna prek državnega oblaka e-prostor ter e-graditev. Investitor lahko na lastno odgovornost začne z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, če ne gre za objekte z vplivi na okolje.

“Popoldanca” lahko odprete ob redni zaposlitvi!

pravno svetovanje

Regres 2022 – koliko ga boste prejeli in do kdaj?

Nov gradbeni zakon uvaja tudi pojem manjše rekonstrukcije

Uvaja se tudi nov pojem manjše rekonstrukcije. Do nedavnega je za vsak večji poseg v nosilno konstrukcijo spadal v rekonstrukcijo. Za to je moral investitor pridobiti gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo. Po novem (nov gradbeni zakon) za vsa dela oz. posege, ki spadajo pod manjšo rekonstrukcijo, gradbeno dovoljenje ni več potrebno. Manjše rekonstrukcije (na primer prizidava zunanjega stopnišča) se lahko odslej izvajajo brez gradbenega dovoljenja oz. zgolj na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega strokovnjaka. To je lahko pooblaščeni strokovnjak s področja gradbeništva (inženir ali arhitekt). Pri manjši rekonstrukciji je treba gradbišči, ki meji na javne površine, ustrezno zavarovati in označiti. Mimogrede, pri nas lahko opravite tudi zakonsko obvezno usposabljanje Varstvo in zdravje pri delu!

Preberite tudi – Dohodninska lestvica 2022 se je vendarle spremenila!

Kaj še prinaša nov gradbeni zakon?

Ker je nov gradbeni zakon precej obširen, bomo pogledali samo nekatere ključne novosti. Celoten zakon lahko najdete tukaj. Nov gradbeni zakon prinaša tudi:

  • Odmera komunalnega prispevka se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja – pred začetkom gradnje;
  • Inšpekcijski nadzor nad nezahtevnimi objekti lahko izvajajo tudi občinski inšpektorji;
  • Pod določenimi pogoji se ponuja možnost uporabe materialov in proizvodov, ki so že bili v uporabi (s tem se sledi načelom trajnostnega in krožnega gospodarstva);
  • Dopolnjujejo se tudi določbe, ki se nanašajo na legalizacijo – legalizacija je omogočena tudi za dele objekta. Prav tako je določeno, da mora biti nelegalen objekt dokončan, da se lahko izda odločba o legalizaciji, ki se šteje za uporabno dovoljenje;
  • Omogočeno je lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja (objekti, ki so bili zgrajeni pred 1.1.2005);
  • Vzpostavlja se dodatna pravna podlaga za poslovanje v elektronski obliki (eGraditev) ter izvedba avdio-video obravnav.

Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

Nekaj sprememb pri vpisovanju v imenik vodij gradenj

Nov gradbeni zakon prinaša tudi spremembo za podjetnike. Za obrtnike in podjetnike oz. izvajalce posameznih ali celotnih del na gradbenih objektih, se zaostrujejo pogoji za vpis v imenik vodij gradenj. Vodje gradenj bodo lahko samo še mojstri s področja gradbeništva. Se pravi, za vodje gradenj bo potrebna izobrazba (opravljen mojstrski izpit oz. delovodska izobrazba). V kolikor bi potrebovali podrobnejše tolmačenje zakona, imamo v našem podjetju odlične pravne svetovalce. Dosegljivi so na 01/600-1530 ali data@data.si, kjer se boste dogovorili za termin plačljivega svetovanja.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja