Go to Top

Uporabno dovoljenje

Uporabno dovoljenje – po novem je za nekatere obveznost

Uporabno dovoljenje je po novem obveznost vseh lastnikov novozgrajenih enostanovanjskih objektov! To nalaga novi gradbeni zakon, ki je stopil v veljavo junija 2018. Prej veljavni zakon (ZGO-1) je določal obvezno uporabno dovoljenje le za večstanovanjske objekte, lastnikom enostanovanjskih hiš pa je bil ta birokratski postopek in strošek prihranjen.

Informativni izračun plače

Uporabno dovoljenje – kaj to pravzaprav sploh je?

Uporabno dovoljenje je odločba, s katero se dovoljuje uporaba objekta. Uporabno dovoljenje je tudi pogoj za pridobitev hišne številke, ta pa je nujna za prijavo stalnega bivališča v novozgrajeni nepremičnini. Brez uporabnega dovoljenja po novi gradbeni zakonodaji, ni več možen vpis v kataster stavb in priključitve na elektroenergetsko omrežje.

Pravni nasvet

Kako ga pridobim?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Pri vseh gradnjah, razen pri zahtevnih objektih in objektih z vplivom na okolje, je po novem  mogoče to dovoljenje pridobiti brez posebnega ugotovitvenega postopka in opravljenega tehničnega pregleda. Investitor mora v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja predložiti izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene bistvene zahteve gradnje.

Informativni – Avtorska in podjemna pogodba

Prodajam nepremičnino, za katero to dovoljenje ni bilo izdano

Gradbeni zakon prepoveduje prodajo hiš in stanovanj, za katere lastniki nimajo uporabnega dovoljenja, prepoveduje tudi overovitev kupoprodajnih pogodb in vpis v zemljiško knjigo. Zakon tudi predvideva izjeme, za katere se šteje, da imajo veljavno uporabno dovoljenje po zakonu. To velja za:

  • stavbe, zgrajene pred 31. decembrom 1967, če se jim namembnost ni bistveno spremenila in je zemljišče vpisano v zemljiškem katastru,
  • stanovanja v etažni lastnini, ki so bila rekonstruirana na podlagi gradbenega dovoljenja, izdanega pred 1. januarjem 2003,
  • enostanovanjske hiše, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1. januarjem 2003, če so bile v uporabi pred tem datumom, in so vpisane v zemljiškem katastru.

Želim se prijaviti na e-novice

Uporabno dovoljenje se za naštete izjeme pridobi preprosto, saj zakon vzpostavlja domnevo, da imajo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje. Lastnik mora zato na pristojni upravni enoti zgolj vložiti vlogo za izdajo odločbe, ki to potrjuje. Če so objekti zgrajeni skladno z gradbenim dovoljenjem, je postopek preprost. Strošek znaša dobrih 20 evrov, kolikor znaša plačilo upravne takse.

Če nepremičnina ni skladna z gradbenim dovoljenjem, pa gre za kompleksen in dolgotrajen postopek. To v gradbenem zakonu ureja postopek legalizacije.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja