Go to Top

Inšpekcijski nadzori – podjetniki, kaj bodo letos poleti preverjali inšpektorji?

Inšpekcijski nadzori – kateri inšpektorji pogosto opravljajo nadzore v podjetjih in pri podjetnikih? Na kaj bodo pozorni letos poleti? Potrebujete pravno ali davčno svetovanje? Da ne bi imeli težav pri inšpekcijskih nadzorih, vam lahko pomagajo tudi naši sodelavci iz pravne službe. Če potrebujete pravni posvet z našimi pravniki, se lahko obrnete na njih. Pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si. Prav tako imamo v našem podjetju tudi odlične davčne svetovalce. Kot že veste, pa lahko pri nas vedno ustanovite podjetje – pri tem vam pa lahko pomagajo naši podjetniški svetovalci!

Informativni izračun plače

Inšpekcijski nadzori – FURS

Na kratko bomo pregledali na katerih področjih se bodo s strani FURS opravljali poglobljeni inšpekcijski nadzori. Nadzore bodo opravljali na področju davkov od dohodkov pravnih oseb in davkov od dohodkov od dejavnosti. Pri velikih zavezancih bodo preverjali mednarodno poslovanje. Na splošno pa bodo preverjali ali bi zavezanci bili obvezani oddati obračun pa ga niso. Preverjali bodo tudi prenehanje delovanja podjetij po skrajšanem postopku in morebitno prikrito izplačevanje dobička. Na področju DDV bodo predvsem preverjali odkrivanje sistemskih utaj davkov.

Registrirajte podjetje

Nadzor bodo izvajali tudi na področju plačevanja prispevkov za socialno varnost. Preverjali bodo prodajo preko spleta z namenom prepoznave posameznikov, ki nimajo registrirane ustrezne dejavnosti. Preverjali bodo tudi sobodajalce, ki ustvarjajo dohodke z oddajanjem nepremičnin v turistični namen. Na področju carin bodo inšpekciji nadzori osredotočeni na preverjanje uvoznih in izvoznih postopkov.

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

davčno svetovanje

Dnevnice 2024

Inšpekcijski nadzori – tržni inšpektorji

Inšpekcijski nadzori, ki jih bodo izvajali tržni inšpektorji v poletnih mesecih se bodo izvajali na področju gostinstva, prodajo na premičnih stojnicah, tudi nadzore obratovalnega časa v gostinskih obratih ter nadzor kategorizacije nastanitvenih obratov. Na področju skladnosti proizvodov bodo aktivnosti usmerjene v nadzor električne in elektronske opreme, radijske opreme, osebne varovalne opreme, strojev in enostavnih tlačnih posod, gradbenih proizvodov ter kontrolo preverjanja priglašenih nevarnih proizvodov v sistem Safety Gate na slovenskem trgu. Izvajali bodo tudi nadzore turističnega vodenja ter nadzore spletne prodaje.

Kilometrina 2024

Inšpekcijski nadzori – ostali inšpektorji

Delovni inšpektorji bodo izvajali nadzor nad zaposlovanjem tujih delavcev, izvajanjem čezmejnih storitev, preverjali zaposlovanje agencijskih delavcev. Ugotavljali nepravilnosti pri zaposlovanju tujcev brez ustreznih pogodb, preverjali prekarne oblike zaposlovanja ter vodenja evidenc delovnega časa. Gradbeni inšpektorji bodo izvajali nadzor na naslednjih področjih in sicer pri nadzoru nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov.

reverjali bodo prijave začetka gradnje. Glavna novost pri nadzoru je nadzor nad plačilom komunalnega prispevka. Izvajali bodo nadzor nad delom udeležencev pri graditvi objektov. Gradbena inšpekcija bo v okviru inšpekcijskega nadzorstva preverila zlasti ali se objekt uporablja na podlagi uporabnega dovoljenja.

Interni akti podjetja

Meroslovni inšpektorji bodo največ nadzorov opravili pri prodajalcih sadja na premičnih stojnicah ob cesti. Izvajali bodo nadzor nad napravami za merjenje tekočih goriv. Opravljali bodo tudi nadzor nad predpakiranimi izdelki, ki je letos usmerjen k pakircem različnih vrst olj. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) bo izvajala nadzore nad sadjem in zelenjavo na stojnicah ob cestah in tržnicah, nadzor nad sladoledom, ledomati, nadzor priprave hrane na turističnih dogodkih oziroma v turistično zanimivih krajih.

Prispevki za s.p. za 2024

Zdravstveni inšpektorji bodo inšpekcijske nadzore opravljali na odprtih bazenskih kopališčih, kjer bodo preverjali higiensko ustreznost kopalnih vod in minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje. Nadzorovali bodo spoštovanje zakonodaje o omejevanju porabe alkohola in zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah.

Pogodba o zaposlitvi

Potrebujete več informacij? Za posvet se lahko naročite k pravnim svetovalcem podjetja DATA. Pokličete lahko na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja