Go to Top

Gotovinsko poslovanje med podjetji

Gotovinsko poslovanje med podjetji zajema plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo. Gotovinsko poslovanje med podjetji je urejeno v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), ki določa omejitve in tudi izjeme.

Ste seznanjeni z omejitvami? Niste prepričani kakšne so mejne vrednosti za gotovinsko poslovanje med podjetji? Pišite našim pravnikom na data@data.si in si rezervirajte termin za svetovanje! Kršiteljem grozijo visoke globe!

Gotovinsko poslovanje med podjetji je pogosto pod drobnogledom davčnih inšpektorjev. 

Informativni izračun dohodnine

Gotovinsko poslovanje med podjetji

Zakon o davčnem postopku določa, da morajo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve nakazovati na transakcijske račune.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Na transakcijske račune ni potrebno nakazovati plačil:

  1. kadar gre za plačila v manjših zneskih ali
  2. če je zagotovljena drugačna sledljivost evidenc o teh plačilih.

Kaj se šteje za plačilo v manjšem znesku?

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku določa, da fizična oseba, ki opravlja dejavnost, plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ni dolžna nakazati na transakcijski račun pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo ne presega 420,00 EUR.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Prav tako tudi pravna oseba plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve, ki jih izplačuje, ni dolžna nakazati na transakcijski račun pravne ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo ne presega 420,00 EUR.

V primeru plačila računa z gotovino nad zneskom 420,00 EUR je v prekršku podjetje, ki plača prejeti račun. Za prekršek torej ne odgovarja podjetje, ki račun izda oz. prejme gotovino.

Plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami ne šteje kot gotovinsko poslovanje med podjetji, saj je pri plačilu z njimi zagotovljena sledljivost denarnega toka. Za takšna plačila omejitev 420,00 EUR ne velja.

Podjetja, ki v nasprotju z zakonom ne izvršijo plačila nad 420,00 EUR na transakcijski račun, so lahko kaznovana z globo od 800 EUR do 10.000 EUR za s.p. oz. od 1.200 EUR do 15.000 EUR za pravne osebe.

Gotovinsko poslovanje med podjetji – omejitve veljajo tudi za tuja podjetja!

Kako lahko poslujejo tuja podjetje na območju Republike Slovenije? Ali se lahko tuje podjetje drži pravil glede gotovinskega poslovanja, ki veljajo v državi, v kateri je tuje podjetje registrirano?

Zakon o davčnem postopku velja na območju Republike Slovenije, kar pomeni, da so tudi tuja podjetja dolžna upoštevati omejitve pri poslovanju z gotovino na območju Republike Slovenije.

Kako lahko podjetje, registrirano v Republiki Sloveniji, posluje z gotovino v tujini?

Če podjetje opravi nakup storitev ali blaga izven ozemlja Republike Slovenije, je glede načina plačevanja z gotovino vezano na pravila države, v kateri izvede transakcijo.

Nadzor nad gotovinskim poslovanjem med pravnimi osebami opravlja in inšpekcijskih postopkih Finančna uprava Republike Slovenije.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Morda vas zanima tudi:

  1. Izplačilo poslovne uspešnosti (božičnica) je lahko NEOBDAVČENO!
  2. Dodatek za delovno dobo – Kako se obračuna?
  3. Koliko dni dopusta potrebujete za 16 prostih dni v decembru 2019
  4. Vstop v DDV sistem: Komu se izplača in komu ne?
  5. Minimalna plača z novim letom višja!

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja