Go to Top

Ekonomsko odvisna oseba – poznate svoje pravice?

Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba, ki večino prihodkov pridobi s sodelovanjem z enim naročnikom.

Na pravno službo DATE podjetniki pogosto naslavljajo vprašanja, povezana s pravicami in obveznostmi, ki jih imajo samozaposleni s statusom ekonomsko odvisne osebe. Precej vprašanj pa je povezanih tudi s samoopredelitvijo. Kakšni so ti kriteriji in kakšne pravice imate kot ekonomsko odvisna oseba, predstavljamo v nadaljevanju članka.

Enostavna ustanovitev podjetja

Razmišljate o lastnem podjetju? Odprete ga lahko na Dati. Če imate pred tem še vprašanja, jih lahko zastavite našim podjetniškim svetovalcem. Pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si in si rezervirajte termin za posvet.

Informativni izračun plače

Kdo je ekonomsko odvisna oseba?

Ste samozaposlena oseba, ki ne zaposluje in najmanj 80 odstotkov svojih dohodkov v koledarskem oziroma poslovnem letu pridobite od enega naročnika?  Če je vaš odgovor pritrdilen, ste ekonomsko odvisna oseba. To posebno kategorijo oseb opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). ZDR-1 samozaposlenim osebam z značilnostmi, ki jih določa, zagotavlja omejeno delovno pravno varstvo.

Ekonomsko odvisna oseba je samo tista samozaposlena oseba, ki sama osebno opravlja delo, pri svojem delu pa se je sčasoma navezala na enega naročnika in postala od njega eksistenčno (ekonomsko) odvisna.

Kako postati samostojni podjetnik

Kako ekonomsko odvisna oseba uveljavlja svoj status?

Obveznost ekonomsko odvisne osebe je, da ob koncu koledarskega ali poslovnega leta obvesti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi deluje. Naročniku mora posredovati vse informacije potrebne za presojo vprašanja ekonomske odvisnosti in dokazila. Slednje mu mora predložiti iz razloga, da bo lahko naročnik presodil obstoj ekonomske odvisnosti. Posledično pa bo lahko ekonomsko odvisna oseba uveljavila varstvo, ki ji pripada po ZDR-1.

Če bi želeli, da vam pripravimo obvestilo za vašega naročnika, pokličite naše pravne svetovalce na 01/600-1530 ali jim pošljite povpraševanje na data@data.si.

Prispevki za s.p. 2023

Pravno svetovanje

Kilometrina 2023

Ekonomsko odvisna oseba ima posebne pravice. Veste katere?

Ekonomsko odvisna oseba ima v razmerju do svojega naročnika naslednje pravice:

 • prepoved diskriminacije;
 • zagotavljanje minimalnih odpovednih rokov;
 • prepoved odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov, ki so:
  • začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov ali zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu;
  • vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnim, sodnim ali upravnim organom;
  • članstvo v sindikatu;
  • udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa;
  • udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem;
  • udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom;
  • kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije;
  • sprememba delodajalca po prvem odstavku  člena ZDR-1;
  • rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo;
  • sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter prostovoljno sodelovanje državljanov pri zaščiti in reševanju v skladu z zakonom;
 • zagotavljanje plačila za pogodbeno dogovorjeno delo, kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in prispevkov;
 • uveljavljanje odškodninske odgovornosti (177. – 180. člen ZDR-1);

Potrebujete dodatne informacije? Pokličite naše pravne svetovalce na 01/600-1530 ali jim pošljite povpraševanje na data@data.si.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja