Go to Top

Ekonomsko odvisna oseba – poznate svoje pravice?

Ekonomsko odvisna oseba ste tiste samozaposlene osebe, ki izpolnjujete vse kriterije takšne osebe. Na pravnike DATA podjetniki pogosto naslavljajo vprašanja povezana s pravicami in obveznostmi, ki jih imajo samozaposleni s statusom ekonomsko odvisne osebe. Precej vprašanj pa je povezanih tudi s samo opredelitvijo. Kakšni so ti kriteriji in kakšne pravice imate kot ekonomsko odvisna oseba predstavljamo v nadaljevanju članka.

Kdo je ekonomsko odvisna oseba?

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Ste samozaposlena oseba, ki  ne zaposluje in najmanj 80 odstotkov svojih dohodkov v koledarskem  oziroma poslovnem  letu pridobi od enega naročnika Če je vaš odgovor pritrdilen ste ekonomsko odvisna osebaTo posebno kategorijo oseb opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). ZDR-1 samozaposlenim osebam z značilnostmi, ki jih določa, zagotavlja omejeno delovnopravno varstvo.

Ekonomsko odvisna oseba je  samo tista samozaposlena oseba, ki sama osebno opravlja delo, pri svojem delu pa se je sčasom navezala na enega naročnika in postala od njega eksistenčno (ekonomsko) odvisna.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Kako ekonomsko odvisna oseba uveljavlja svoj status?

Obveznost ekonomsko odvisne osebe je, da ob koncu koledarskega ali poslovnega leta obvesti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi deluje. Predložiti mora vse informacije in dokazila. Slednje mu mora predložiti iz razloga, da bo lahko naročnik presodil obstoj ekonomske odvisnosti. Posledično pa bo lahko ekonomsko odvisna oseba uveljavila varstvo, ki ji pripada po ZDR-1.

Če bi želeli, da vam pripravimo obvestilo za vašega naročnika, pokličite naše pravne svetovalce na 01 6001 528  ali jim pošljite povpraševanje na [email protected].

 

Ekonomsko odvisna oseba ima posebne pravice. Veste katere?

Ekonomsko odvisna oseba ima v razmerju do svojega naročnika naslednje pravice:

 • prepovedi diskriminacije;
 • zagotavljanju minimalnih odpovednih rokov;
 • prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov, ki so:
  • začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov ali zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu;
  • vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnim, sodnim ali upravnim organom;
  • članstvo v sindikatu;
  • udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa;
  • udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem;
  • udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom;
  • kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije;
  • sprememba delodajalca po prvem odstavku  člena ZDR-1;
  • rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo;
  • sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter prostovoljno sodelovanje državljanov pri zaščiti in reševanju v skladu z zakonom;
 • zagotavljanju plačila za pogodbeno dogovorjeno delo, kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in prispevkov;
 • uveljavljanju odškodninske odgovornosti (177. – 180. člen ZDR-1);

Pravice, ki jih ZDR-1 podeljuje takšnemu podjetniku, pa mu ne pripadajo kar avtomatsko.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Morda vas zanima tudi:

 1. Manj dni dopusta v letu 2020 zaradi prenehanja veljavnosti kolektivne pogodbe
 2. Kalkulatorji za informativne izračune
 3. Bruto – neto izračun plače
 4. Minimalna plača

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja