Go to Top

Dodatek za deljeni delovni čas

Dodatek za deljeni delovni čas

Dodatek za deljeni delovni čas in dodatek za izmensko delo morate delodajalci delavcem zagotoviti le, če vas k temu zavezuje kolektivna pogodba. Zakon teh dodatkov ne predpisuje.

Dodatek za deljeni delovni čas in dodatek za izmensko delo

Dodatek za deljeni delovni čas in dodatek za izmensko delo

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) predvideva dodatke za delo v manj ugodnem času. To  le za nočno delo, za nadurno delo, za delo v nedeljo ali na praznike in dela proste dneve po zakonu. A ne določa višine teh dodatkov. Hkrati ne določa niti vsebine in ne višine drugih dodatkov, ki bi izhajali iz manj ugodnega delovnega časa.  Dodatka za izmensko delo, za delo v deljenem delovnem času, ipd. Te naj bi določale kolektivne pogodbe za posamezne dejavnosti ali pa bi jih delodajalec lahko opredelil v svojih splošnih pogojih. Lahko v svoji kolektivni pogodbi delodajalca ali v pogodbah o zaposlitvi.

Delodajalec bi načeloma v svojih splošnih pogojih moral določiti, kakšni so dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. Torej za delo v nedeljo, na dela proste dneve in ponoči, ne pa nujno tudi za tiste, ki jih zakon ne omenja.

Če delodajalca ne zavezuje kolektivna pogodba, je določitev dodatka za deljeni delovni čas in dodatka za izmensko delo v njegovi domeni.

Klikni in deli

 

Kolektivne pogodbe, ki predvidevajo dodatek za deljeni delovni čas in dodatek za izmensko delo

Deljeni delovni čas je tisti čas, ko delavec opravlja delo s prekinitvijo polnega dnevnega delovnega časa. Prekinitev pa traja najmanj eno uro. Delovni čas se lahko razdeli največ na dva dela. Izmenski delovni čas pa je tisti, ko se delo izmenoma opravlja v dopoldanski, popoldanski ali v nočni izmeni. Te trajajo pet ali šest dni na teden in od šest do osem ur dnevno, razporeditev pa se izmenjuje. Kolektivne pogodbe določajo tudi, kdaj je izmena dopoldanska, popoldanska ali nočna. Dodatka za deljeni delovni čas in dodatek za izmensko delo se med seboj ne izključujeta.  Delavci pa ju lahko dobijo izplačane le za čas, ko dejansko delajo v manj ugodnih pogojih. Če je prekinitev krajša od trajanja prekinitve, kot jo predvideva kolektivna pogodba, dodatek delavcu ne pripada.  Odmor za malico pa se ne šteje v prekinitev delovnega časa.

Kolektivna pogodba za dejavnost trgovine Slovenije predvideva 20 odstotkov dodatka k osnovni plači oziroma urni postavki za delo v deljenem delovnem času.  10 odstotkov dodatka za čas dela v popoldanski ali nočni izmeni, kadar se delovni proces izvaja v drugi in tretji izmeni.

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije pa predvideva 20 odstotkov dodatka za deljeni delovni čas za vsako uro prekinitve, če pri delodajalcu ni določeno drugače. Čeprav predvideva tudi izmensko delo, pa razen za nočno delo, višine dodatka za izmensko delo ne določa.

Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije pa deljeni delovni čas določa še natančneje in sicer tako, da pravi, da se dodatek za deljen delovni čas v višini 10 odstotkov obračuna le, če je delo prekinjeno za več kot dve uri in samo za ure, opravljene po prekinitvi dela. Enak dodatek je predviden tudi za popoldansko izmeno.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

O dodatkih za nočno delo in delo ob dela prostih dnevih smo že pisali tudi v prispevku Dodatki k plači tudi do 200 odstotkov urne postavke. Morda pa bi vas zanimal tudi prispevek ZDR-1: Dodatka za delo v nedeljo in na praznike se izključujeta.

Če potrebujete pomoč pri oblikovanju pogodb o zaposlitvi v skladu z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami, se lahko obrnete na naš podjetniški oddelek. Pri pravilnem obračunu plač pa vam bodo pomagali izkušeni računovodje v našem računovodstvu.

 

Komentarjev (2)

 • ale4ksandra čeh 5. Aprila 2017 - 9:18 Odgovori

  Pozdravljeni,

  delam v šoli in imam polno obvezo, vendar deljen delovni čas. Začnem z 0. uro, ker imam takrat izbirne vsebine – nemški jezik (7:40-8:30. Potem spet pričnem ali ob 12.10 ali pa ob 13:00. Ali mi v tem primeru pripada dodatek za deljeni delovni čas?
  Hvala za vaš odgovor.

  LP, Aleksandra Čeh

  • Dominika Ahačič 7. Aprila 2017 - 12:19 Odgovori

   Spoštovani,
   v okviru naše VEM točke lahko brezplačno svetujemo o vseh postopkih, ki jih lahko opravljamo na VEM točkah, potrebnih dokumentih za posamezen postopek, pogojih za opravljanje posamezne dejavnosti ter drugih splošnih vprašanjih pred, med in po registraciji podjetja. Vaša vprašanja pa sodijo na področje strokovnega pravnega svetovanja, za kar svetovalci na VEM točkah niso usposobljeni.
   Za ponudbo za pravno svetovanje nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01/6001 – 530.
   Lep pozdrav,
   DATA d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja