Go to Top

Disciplinski postopek: kako mora potekati?

Disciplinski postopek je ena od možnosti, ki jo ima delodajalec, ko ugotovi, da je delavec kršil svoje obveznosti. Kako stvar poteka? Če bi imate glede delovnega prava kakšno dilemo, se lahko posvetujete z našimi pravnimi strokovnjaki. Za termin plačljivega posveta nas lahko kontaktirate na 01 600 1530 ali pišete na data@data.si.

Izračunajte si svojo plačo

Kakšen disciplinski ukrep lahko doleti delavca?

Temeljna obveznost delavca je izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Če delavec krši te obveznosti, lahko delodajalec v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) uvede disciplinski postopek. V okviru tega postopka se največkrat izda opomin. Možno je odrediti tudi denarno kazen, odvzem bonitet ali kakšno drugo disciplinsko sankcijo, vendar le, če tako sankcijo določa kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

Brezplačno registrirajte podjetje

Pravno svetovanje

Bi odprli s.p.?

Ali delodajalec lahko delavcu izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja?

Ukrep prenehanja delovnega razmerja se delavcu ne more izreči kot disciplinska sankcija. Za hujše in ponavljajoče kršitve lahko delodajalec zoper delavca seveda ukrepa tako, da sproži postopek redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kar ima za posledico prenehanje delovnega razmerja. Vendar kot rečeno, to ni ukrep, ki bi se izvedel v okviru disciplinskega postopka. Za slednjega se namreč delodajalec odloči, ko mu odpustitev delavca ni v interesu.

Pogodba za določen čas

Kako je treba voditi disciplinski postopek in kakšne pravice ima v tem postopku delavec?

Disciplinsko odgovornost delavca ugotavlja delodajalec. Pred izrekom disciplinske sankcije mora delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami in mu omogočiti, da se o njih izjavi. Za zagovor mu mora dati razumen rok – po zakonu najmanj tri delovne dneve. Delodajalec pa ni dolžan omogočiti delavcu zagovora, če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči.

Ali v disciplinskem postopku lahko sodeluje sindikat? Delodajalcu po zakonu ni treba o uvedbi disciplinskega postopka obveščati niti sindikata niti sveta delavcev. Lahko pa se v disciplinski postopku vključi sodelovanje obeh, če ju delavec pooblasti.

Pravilniki za podjetja

Ali delavec lahko ugovarja?

Delavec lahko neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem zahteva sodno varstvo zoper odločitev delodajalca o disciplinski odgovornosti. To mora storiti v 30 dneh od dneva vročitve odločitve delodajalca. Lahko pa se z delodajalcem dogovori za alternativno reševanje spora, z mediacijo ali pred arbitražo, če so za to podani pogoji.

Če v zvezi s to temo potrebujete dodatne informacije in bi radi pravni posvet, nas za ponudbo kontaktirajte na 01 600 1530 ali na data@data.si.

Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja