Go to Top

Delodajalci, izkoristite subvencije za zaposlovanje in usposabljanje!

Delodajalci, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Zavod) je trenutno aktivnih 11 javnih povabil, preko katerih je mogoče pridobiti nepovratna sredstva za zaposlovanje in praktično usposabljanje brezposelnih.

Informativni izračun dohodnine

 

Delodajalci, na voljo so subvencije za novo zaposlovanje

Delodajalci lahko izkoristite subvencije za zaposlovanje preko petih javnih pozivov:

  1. Zaposlimo mlade: Javni poziv nudi nepovratna sredstva v višini 5.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlovanje brezposelnih, mlajših od 30 let. Delodajalci ne smejo prezreti pogoja, da so se ti mladi usposabljali v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje.
  2. Trajno zaposlovanje mladih: Nepovratna sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena za zaposlovanje mladih iz zahodne Slovenije, ki še niso dopolnili 30. leta. Delodajalci kandidate izbirajo med mladimi, prijavljenimi med brezposelnimi. Z izbranimi osebami delodajalci sklenejo delovno razmerje za nedoločen čas.
  3. Zaposli me 2017/2019: Javni poziv sofinancira zaposlovanje brezposelnih oseb, ki so dopolnile 30 let in več in ustrezajo ciljnim skupinam. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev lahko delodajalci pridobijo nepovratna sredstva v višini od 5.000 do 7.000 EUR.
  4. Aktivni do upokojitve: Ukrep spodbuja, da delodajalci zaposlijo brezposelne osebe, starejše od 58 let. Subvencija se dodeli v višini do 11.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.
  5. Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje: Do subvencije v višini 4.000 EUR  so upravičeni delodajalci za najmanj 6-mesečno ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih. Pogoj za pridobitev te spodbude za zaposlovanje je, da so osebe vključene ali so že zaključile praktično usposabljanje v programu Učne delavnice.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

 

Delodajalci, izkoristite subvencije za izvedbo usposabljanja

Zavod razpisuje 5 javnih povabil, ki so namenjena financiranju usposabljanja na delovnem mestu za različne ciljne skupine udeležencev.
Predstavitev aktualnih javnih razpisov

Usposabljanje na delovnem mestu:

  1. Usposabljanje na delovnem mestu 2019: Nepovratna sredstva so namenjena vključitvi brezposelnih oseb, starejših od 30 let v usposabljanje na delovnem mestu. Program usposabljanja traja 3 oziroma izjemoma 2 meseca. Delodajalci preko usposabljanja brezposelne spoznajo v konkretni delovni situaciji in jih usposobijo za predvideno delovno mesto. Nepovratna sredstva, ki jih prejmejo delodajalci so namenjena izvedbi usposabljanja posameznega udeleženca, in sicer v višini 732,00 EUR za trimesečno usposabljanje in 526,00 EUR za dvomesečno usposabljanje. Udeležencem usposabljanja pripada dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.
  2. Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019: Delodajalci po tem javnem pozivu prejmejo nepovratna sredstva za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne, mlajše od 30 let. V usposabljanje se lahko vključijo brezposelni, ki so stari do 29 let oziroma so mlajši od 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih pri Zavodu. Nepovratna sredstva, ki jih prejme delodajalec so namenjena izvedbi usposabljanja posameznega udeleženca, in sicer v višini 732,00 EUR za trimesečno usposabljanje in 526,00 EUR za dvomesečno usposabljanje. Udeležencem usposabljanja pripada dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.
  3. Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2018/2019: Delodajaleci prejmejo nepovratna sredstva za vključitev brezposelnih oseb s priznano mednarodno zaščito v usposabljanje na delovnem mestu. Zavod tako delodajalcu povrne stroške izvedbe usposabljanja za udeleženca. In strošek predhodno opravljenega zdravniškega pregleda. Mesečni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša 373,00 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 2.238,00 EUR.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Delodajalci, poznate programa »Učne delavnice« in »Delovni preizkus«

  1. Učne delavnice 2019: praktično usposabljanje: Izvedba praktičnega usposabljanja podjetju omogoča, da brezposelne spozna v konkretni delovni situaciji in jih praktično usposobi za predvideno delovno mesto, v skladu s programom učne delavnice. Delodajalci so upravičeni do povračila upravičenih stroškov, ki vključuje mesečni strošek izvedbe učne delavnice v obliki praktičnega usposabljanja za udeleženca. Slednji znaša 560 EUR (za 6 mesecev 3.360 EUR). Udeležencem učne delavnice pripada dodatek za aktivnost in za prevoz.
  2. Delovni preizkus 2018/2019 je namenjen brezposlenim, prijavljenim na Zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot 1 mesec. Za izvedeni delovni preizkus so delodajalci upravičeni do povračila stroškov v višini 278,00 EUR na udeleženca.

 

Delodajalci, ujemite roke za oddajo vloge! Večina javnih pozivov se namreč izteče v mesecu decembru 2019.

Pravni nasvet

Pri pridobivanju subvencij morajo delodajalci paziti na pogoje. Striktno upoštevanje pogojev je ključno za uspešno pridobitev subvencij za zaposlovanje. Zaposlovanje novih sodelavcev in pravilna računovodska obravnava prejetih subvencij pa zahtevajo strokovno računovodsko podporo.

V  našem podjetju  nudimo, tistim ki se odločajo za zaposlovanje osebe, tako prijavo v prispevke na VEM točkah, ki je brezplačna, kot tudi pripravo pogodbe za zaposlitev pri našem pravniku, pravno svetovanje s področja zaposlovanja, kot tudi računovodske storitve, priprave plač ipd.. Vse na enem mestu in pod eno streho!

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja