Go to Top

Katere pogoje je potrebno izpolnjevati za opravljanje gostinske dejavnosti?

Gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov.

Med gostinske obrate tako uvrščamo: hotele, motele, penzione, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinske in druge domove, kampe, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bare ter obrate za pripravo in dostavo jedi.

Opravljanje gostinske dejavnostiStandardna klasifikacija dejavnosti – SKD (2008) v področje gostinstva uvršča enote, ki nudijo strankam prenočišče in/ali pripravo obrokov, prigrizkov in pijač za takojšnjo uporabo.  Tako se lahko v tem področju dejavnosti tudi prekrivajo, saj je lahko dejavnost prehrambnih gostinskih obratov tako neodvisna, kot tudi del npr. hotelske dejavnosti.

Gostinske nastanitvene dejavnosti so nato razčlenjene še na dejavnosti:

  • hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
  • počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje (počitniški domovi in letovišča, turistične kmetije s sobami, oddajanje zasebnih sob gostom, planinski domovi in mladinska prenočišča in druge nastanitve za krajši čas),
  • avtokampov, taborov,
  • dijaških in študentskih domov ter drugih nastanitev.

Kaj ni opravljanje gostinske dejavnosti?

Med gostinske dejavnosti ne uvrščamo dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem za daljši čas kot stalno ali začasno bivališče (običajno za mesečno ali letno najemnino), pa tudi ne proizvodnje obrokov, ki niso pripravljeni za takojšnje zaužitje oz. hrane, ki ni pripravljena kot obrok, ter prodaje drugje pripravljene hrane, ki ni za takojšnje zaužitje ali ni pripravljena kot obrok.

Katere pogoje morate izpolnjevati za odprtje gostilne?

Gostinec mora za zakonito obratovanje izpolnjevati vse pogoje, ki jih določa gostinska zakonodaja in splošni predpisi.

Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti tako izpolnjeni:

  • minimalni tehnični pogoji,
  • pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah,
  • pogoji, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije nastanitvenih gostinskih obratov, prostorov za goste pri sobodajalcih ter na kmetijah z nastanitvijo in marin,
  • pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu.

Izpolnjevanje navedenih pogojev nadzorujejo pristojni inšpekcijski organi na podlagi Zakona o gostinstvu, minimalni tehnični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, pa so opredeljeni v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.

Kdo lahko opravlja gostinsko dejavnost?

Gostinsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom. Strokovna izobrazba za opravljanje gostinske dejavnosti ni predpisana.

Poleg pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in društev, lahko gostinsko dejavnost v določen obsegu opravljajo kot sobodajalci in kmetje tudi fizične osebe, če izpolnjujejo z zakonom zahtevane pogoje. Tako lahko kmet na svoji kmetiji opravlja gostinsko dejavnost kot svojo dopolnilno dejavnost, pod pogoji, ki jih glede obsega in pogojev opravljanja dejavnosti določajo predpisi, ki urejajo opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Fizična oseba pa je lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu), gostom nudi do 15 ležišč in je vpisana v Poslovni register Slovenije.

Pripravila: Ana Marija Pavlović

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja