Go to Top

Prva ustanovitev s. p. s polovičnimi prispevki

Vse samozaposlene osebe, ki se prvič odločijo za ustanovitev s. p. in pred tem niso še nikoli opravljale dejavnosti na podlagi vpisa v kateri koli register samostojnih dejavnosti, so v prvih dveh letih poslovanja upravičene do delne oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Ko se odločite za ustanovitev s. p., vam prvo leto ni treba plačevati polovice prispevkov.

Klikni in deli

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v 2. odstavku 430. člena navaja naslednje:

ustanovitev s. p.

Zavarovanci iz 15. člena tega zakona so v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 50 odstotkov zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena. V naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 odstotkov zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Vsi podjetniki, ki razmišljate o pričetku samostojne dejavnosti, ste vabljeni na brezplačen skupinski seminar pred registracijo podjetja. Na seminarju bomo odgovorili na različna vprašanja v zvezi z imenom podjetja, sedežem podjetja in poslovnim prostorom, katere dejavnosti je mogoče registrirati in še veliko več, kar bi vas utegnilo zanimati kot bodoče podjetnike.

Več informacij

Če se prvih 12 mesecev od prve registracije izteče med mesečnim obdobjem, za katerega se predlaga obračun prispevkov, mora zavezanec za ta mesec oddati dva ločena obračuna:

  • enega za obdobje, v katerem uveljavlja 50 odstotkov ter
  • drugega, v katerem uveljavlja 30 odstotkov oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Tisti podjetniki, ki so pred odprtjem s. p. že bili v registru ali evidencah vpisani kot samostojni kulturni delavci, športni delavci, kmetje z dopolnilno dejavnostjo, zdravniki, odvetniki ali notarji, niso upravičeni do omenjene olajšave.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja