Go to Top

Gostinstvo in turizem, nova sredstva

Gostinstvo in turizem, nova sredstva - Data d.o.o. Podjetniške novice

Gostinstvo in turizem – podjetja s področja te dejavnosti, bodo vnovič dobila denarno injekcijo države. In sicer v okviru novega javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v času epidemije COVID-19. Ta bo sedaj na voljo tudi za samozaposlene v podjetjih oz. s.p.-je, kot tudi posebej prilagojen za tiste, ki si vodijo knjige kot normiranci!

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Izračunajte si plačo!

Gostinstvo in turizem sta deležna ponovnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov

Sofinanciranje obratovalnih stroškov se izvaja za podjetja, ki so opravljala dejavnost kot je gostinstvo in turizem, v času med 12.3.2020 in 31.5.2020. Podjetja v tem času zaradi zunanjih okoliščin niso mogla ustvarjati prihodkov oziroma so te ustvarjali v bistveno manjšem obsegu. Zato je država izvedla javni razpis za financiranje določenih fiksnih stroškov v pavšalnem znesku.


Med upravičenci podjetja, ki izvajajo gostinstvo ali turizem

Ta javni poziv je nasledil tistega, ki je bil že objavljen v novembru, a se je krog upravičencev v tem pozivu razširil. Upravičenci pa se prijavijo na razpis lahko le, če niso bili prejemniki javnemu pozivu za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu. Ta je bil objavljen na dan 16.11.2020.

Prijavite se na e-novice

Prijavijo se lahko tudi samozaposleni in celo normiranci

Med pogoji za tokratni javni poziv za gostinstvo in turizem je tudi zahteva, da je imelo to podjetje na dan 12.3.2020 in na dan oddaje vloge, vsaj enega zaposlenega. Pri čemer se pri s.p. šteje tudi samozaposlitev nosilca s.p.-ja. To predstavlja dobrodošlo spremembo od prejšnjega javnega poziva. Poleg tega je javni poziv prilagojen tudi tistim, ki si vodijo knjige kot normiranci!

Katera podjetja so upravičena za javni poziv, ki je usmerjen v gostinstvo in turizem tokrat?

Upravičenci za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2 so tako mikro, mala in srednja podjetja. Ta so lahko registrirana kot gospodarske družbe (d.o.o.), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) in zadruge.

Med pogoji za sodelovanje je, da so upravičenci imeli na dan 12.3.2020 v AJPES-u registrirano za glavno dejavnost eno izmed naslednjih SKD kategorij:

  • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse pod-dejavnosti),
  • I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse pod-dejavnosti za gostinstvo),
  • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
  • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Upravičenci za javni poziv za gostinstvo in turizem tudi tokrat ne smejo imeti neplačanih zapadlih obveznosti do FURS-a na dan oddaje vloge in nimajo ne-predloženih obračunov davčnih odtegljajev za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.

Pravni nasvet

Javni poziv za gostinstvo in turizem - rok do 23.4.2021

Postopek oddaje poteka povsem elektronsko preko portala »Moj SPIRIT« in zahtevajo kvalificirano digitalno potrdilo. Vloge so na voljo od 13.4.2021. Postopek lahko opravi nosilec s.p. oziroma zastopnik, kot tudi oseba, ki jo upravičenec za to pooblasti.

DATA d.o.o.SPOT

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja