Go to Top

Zaposlovanje tujcev v Sloveniji

Zaposlovanje tujcev je aktualna tema 45% podjetij, ki se soočajo z neuspešnim iskanjem kadra. Kakšni so pogoji za zaposlitev tujca vam predstavljamo v nadaljevanju članka. V kolikor bi potrebovali podrobnejše informacije ali pomoč pri postopku pa nam pišite na [email protected] in povprašajte po ponudbi.

Informativni izračun plače

Tujih državljanov, ki imajo prost prehod na trg dela in so s tem izenačeni s slovenskimi državljani, je zanemarljivo malo. Za večino tujih delavcev mora delodajalec pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo oziroma za državljane BIH in Srbije mora pridobiti dovoljenje za delo. Pridobitev modre karte EU je mogoča za visoko kvalificirane delavce iz tujine, ki pa niso tako zelo iskani kot deficitarni poklici.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Zaposlovanje tujcev in potrebe po deficitarnih poklicih

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Delodajalci se zaradi vse večjih migracij tudi v Sloveniji soočajo s pomanjkanjem kadra. Vse bolj aktualno je zaposlovanje tujcev. Najbolj primanjkuje delavcev v deficitarnih poklicih. Mednje spadajo: kuharji, natakarji, čistilci in gospodinjski pomočniki. Pri slednjih se delodajalci največkrat odločajo za zaposlovanje državljanov BIH, Srbije, Kosova ter Makedonije.

BRUTO NETO PLAČA

Za zaposlovanje tujcev je potrebno soglasje Zavoda za zaposlovanje

Število izdanih soglasij narašča. Na Zavodu za zaposlovanje ocenjujejo, da je več kot 11% delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji tujih državljanov. Z naraščanjem zaposlovanja tujcev pa se povečujejo tudi inšpekcijski nadzori nad podjetji. Inšpektorji so pozorni na ustrezno urejenost dokumentacije v skladu z zakonodajo. Če so ugotovljene kršitve lahko izrečejo tudi visoke globe. V nekaterih primerih lahko izrečejo prepoved začasnega zaposlovanja tujcev. Zato je pomembno, da kot delodajalec, ki v podjetju potrebuje tujo delovno silo, veste, kam se lahko obrnete po strokovno pomoč pri svetovanju na tem področju ali pri pripravi dokumentacije oziroma vodenju celotnega postopka.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Podjetje DATA že vrsto let nudi celovito storitev pri postopkih zaposlovanja tujcev. Podjetjem svetujejo strokovnjaki z več področij (pravnega, računovodskega in kadrovskega) ali pa za vas vodijo cel postopek pridobitve ustreznih dovoljenj in vam v sodelovanju z zunanjimi institucijami skušajo sam postopek čimbolj olajšati. Pri tem je prednost podjetja DATA v tem, da zaradi večletnih izkušenj poznajo potek samih postopkov. Proces pridobitve dovoljenj za delo je zato hitrejši.

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA

Aktivno poslovanje – osnovni pogoj zaposlovanje tujcev

Delodajalec, katerega cilj je zaposlovanje tujcev, mora najprej izpolniti osnovni pogoj – dokazati aktivno poslovanje podjetja. To poteka na tri načine in sicer:

  • da ima zaposlenega enega državljana EU oz. državljana druge države izven EU, ki pa ima urejen status v Sloveniji. Ta oseba mora biti zaposlena za polni delovni čas vsaj šest mesecev pred vložitvijo vloge.
  • s prilivi v višini najmanj 10.000,00 EUR vsak mesec neprekinjeno zadnjih 6 mesecev pred vložitvijo vloge in sicer na račun odprt v Sloveniji.
  • za podjetja, ki še niso registrirana šest mesecev pa je možnost aktivnega poslovanja tudi njihova investicija v višini najmanj 50.000,00 EUR v dejavnost v kateri bo tujec opravljal delo.

Seveda morajo biti ob vseh teh pogojih izpolnjeni še nekateri drugi, na katere vas ob samem svetovanju opozorimo.
Pravni nasvet

Zaposlovanje tujcev in slovenskih državljanov

Zaposlovanje tujcev podrobneje urejajo:

  • Zakon o tujcih,
  • Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT),
  • drugi pravilniki in
  • uredbe.

Sami postopki in zahteve zaposlovanja, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, se razlikujejo glede na državo, iz katere ti tujci prihajajo. Poleg državljanov Evropske unije, ki imajo prost prehod na trg dela, imajo le-tega še državljani Švice in EGP (Evropski gospodarski prostor). Poleg teh imajo prost prehod na trg dela drugi tujci, ki v Sloveniji bivajo zaradi točno določenih pogojev in to izkazujejo z dokumentom (npr. bivanje zaradi združitve družine s Slovenskim državljanom, bivanje na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje,…). To pomeni, da so omenjeni državljani pri zaposlovanju izenačeni s slovenskimi državljani.

Tujci, ki nimajo prostega prehoda na trg dela, morajo za legalno opravljanje dela v Sloveniji pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo oziroma ustrezno soglasje.

Dvojno obdavčenje fizičnih oseb

Lažje zaposlovanje državljanov BIH in SRB

Vam zaposlovanje tujcev dela težave? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Z bilateralnima sporazumoma med Republiko Slovenijo in BIH (1.3.2013) ter Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo (1.9.2019) se za delavce iz BIH in SRB pridobiva delovno dovoljenje ločeno od dovoljenja za prebivanje in s tem ne gre za poenoten postopek pridobitve enotnega dovoljenja. S sklepanjem dvostranskih sporazumov naša država tako proaktivno načrtuje dolgoročno zagotavljanje potreb po ustrezni delovni sili glede na potrebe slovenskega gospodarstva, demografske kazalce v prihodnjem desetletnem obdobju oziroma glede na aktualne razmere na slovenskem trgu dela.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Posredovaje delovne sile je dejavnost podjetja za katero je potrebna posebna registracija

Delodajalec, ki zaposluje delavca tujca z ustreznim soglasjem, tega delavca ne more posredovati drugemu delodajalcu. Posredovanje delavcev oziroma dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku je dejavnost, ki zahteva za ta namen izdano dovoljenje s strani Ministrstva za delo in določa vpis podjetja v ustrezen register domačih pravnih ali fizičnih oseb za opravljanje omenjene dejavnosti. Delavec, lahko namreč opravlja le dejavnost, za katero je bilo izdano soglasje, dokler ne pridobi novega. V kolikor potrebujete nasvet glede tega, vam lahko pomagamo mi.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja