Go to Top

Davek na dobiček in pomoč države 2020

Davek na dobiček je primarna skrb družb oz. podjetij v tem obdobju. Intenzivno se pripravljajo zaključni letni računovodski izkazi ter davčni obračun. Opažamo, da so v preteklem, koronskem, letu, nekatera podjetja podrla rekorde v prihodkih in dobičkih, žal nekatera druga pa strmoglavila v izgubo.

DAVEK NA KAPITALSKI DOBIČEK SE 01.01.2022 SPREMINJA

V začetku tedna je Finančna uprava objavila, sicer ne-zavezujoča, pojasnila glede obravnave prejete pomoči na podlagi interventnih ukrepov v letu 2020. Pojasnilo pomembno vpliva na davčno osnovo od katere podjetja plačujejo davek na dobiček.

Informativni izračun plače

 

Davek na dobiček, prihodki, prispevki in še več – vse lahko postanejo skrb naše računovodje pri DATA d.o.o.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

“Vse na enem mestu” je pristop k nudenje računovodskih in podpornih storitev podjetja DATA d.o.o.. Pri nas seveda lahko najdete tako računovodske storitve, kot tudi računovodska svetovanja. Dodatno nudimo tudi pravna svetovanja in storitve, davčna svetovanja in optimizacije ter storitve za delo tujcev. Naši strokovnjaki Vam lahko svetujejo tako glede dohodnine, izplačila kriznega dodatka ali pridobivanja transportnih licenc!

Za ponudbo nam pišite na data@data.si!

Informativni izračun dohodnine

Oprostitev prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za marec, april in maj 2020

V prvem paketu so podjetja in podjetniki imeli delno oprostitev prispevkov za PIZ, za tiste zaposlene, ki so delali (lahko tudi v tujini).

Vrednost oproščenih prispevkov, skladno s pravili o računovodenju (Slovenski računovodski standardi), predstavlja prihodke. Na drugi strani se prikažejo tudi stroški obračunanih a ne tudi plačanih prispevkov. Posledica je, da znesek ne povišuje osnove za davek na dobiček.

Izračun dohodnine 2020 – olajšava za otroke

 

Krizni dodatek za marec, april in maj 2020 in december 2020

Prvi in predzadnji protikoronski paket vsebujeta tudi določbo o obveznem izplačilu kriznega dodatka, za vse zaposlene, katerih plača je bila nižja od trikratnika minimalne plače (marec-maj 2020) oziroma dvakratnik minimalne plače (december 2020).

Višina izplačanih kriznih dodatkov je na eni strani strošek podjetja, na drugi strani pa to predstavlja prihodke, skladno s pravili o računovodenju.

Informativni izračun za normirance

 

Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

Konec leta so podjetja in podjetniki prejeli še novo pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, ki se ne krijejo iz drugih virov (zavarovanja, začasni ukrepi pomoči, podpore). Do povračila so upravičena podjetja in podjetniki, katerim je upadel promet v primerjavi s preteklim letom (2019). Več o pogojih in omejitvah si lahko preberete tukaj. Podjetja in podjetniki so dolžni zagotavljati podatke o načrtovani in dejansko doseženi izgubi v zadnjem kvartalu 2020 na podlagi dejanskih stroškov in prihodkov (računi). Tudi tisti, ki sicer ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. Znesek, ki ga prejmejo prestavlja prihodek in se všteva v osnovo za davek na dobiček.

Informativni izračun plače

 

Povračilo nadomestila plač delavcev

Prvi val je prinesel povračilo nadomestil plač za čakanje na delo, tistim podjetjem in podjetnikom, katerim so prihodki v prvem polletju upadli za več kot 20% in da v drugem polletju niso zrasli za več kot 50% glede na preteklo leto (2019). Nato so bili popravljeni pogoji, torej je zadostoval upad prihodkov v 2020 za 10% glede na leto 2019. Kasneje v drugem valu smo dobili nov paket pomoči za različna nadomestila plač zaposlenim (čakanje na delo, višja sila, karantene, izolacije itd), ki smo vam jih temeljito predstavili in jih lahko najdete  tukaj. Vsa povračila (različnih) nadomestil so skladno z računovodskimi pravili prihodki, zato se vštevajo za izračun davka na dobiček.

Pravni nasvet

 

Subvencioniranje delovnega časa

Za subvencioniranje skrajšanega delovnega čas je moral biti (poleg ostalih) izpolnjen pogoj, da delodajalec najmanj 10% zaposlenim ne morem zagotoviti najmanj 90% dela. Fiksni zneski te pomoči, ki so jih podjetja in podjetniki prejeli, prav tako predstavljajo prihodke skladno s pravili o računovodenju. S tem bo, posledično, tudi višji davek na dobiček.

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz proti-koronskih paketov? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Podjetja in podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo za davek na dobiček, na podlagi uveljavljanja normiranih odhodkov, dejansko vključijo prihodke (oprostitev prispevkov PIZ, izplačani krizni dodatki, povračila plač delavcev in povračila nekritih fiksnih stroškov) v davčni obračun. Davčna osnova se nato izračuna z upoštevanjem pripadajočih normiranih odhodkov in se ob tem prihodki pridobljeni kot pomoč ne izvzemajo.

Za konec še podatek kaj z akontacijami davka na dobiček, ki jih aprila in maja podjetja in podjetniki niso plačevali. Podjetja zneska akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za navedena dva meseca ne vključujejo v davčni obračun (zap. št. 22) saj obveznost ni zabeležena niti na eKarticah. Enako podjetniki, znesek akontacije davka od dohodka iz dejavnosti, ne vključujejo v davčni obračun (zap. št. 25).

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja