Go to Top

Delo v tujini – tudi za napotene delavce oprostitev plačila prispevkov

Delo v tujini številni delodajalci z napotenimi delavci izvajajo tudi v času epidemije koronavirusa. V naši pravni službi smo prejeli več vprašanj delodajalcev, ki jih zanima ali tudi za napotene delavce velja oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po določbah »mega zakona«. Odgovor najdete v nadaljevanju.

Informativni izračun plače

Pravniki podjetja Data d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje, še posebej pa v teh izrednih razmerah. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga »Mega zakon«, za uveljavljanje pravic in skrbimo, da rok ni zamujen. Prav tako vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, v kolikor želite uveljavljati posamezno pravico. Seznanimo vas tudi z vsemi podrobnostmi, da vračanje prejete pomoči ne bo potrebno oziroma vam ni izrečena globa

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Delo v tujini in oprostitev plačila prispevkov po določbah »mega zakona«

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Mega zakona? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Kaj pa delavci, ki opravljajo delo v tujini kot napoteni delavci? Zakon ne določa izjem za delavce, zaposlene pri slovenskem delodajalcu, ki opravljajo delo v tujini kot napoteni delavci. Delavci, ki opravljajo delo v tujini kot napoteni delavci so torej obravnavani enako kot delavci, ki opravljajo delo na teritoriju Republike Slovenije.

Delodajalci so tako tudi za napotene delavce, ki v času epidemije opravljajo delo v tujini, oproščeni plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prav tako pa tem delavcem tudi izplačajo krizni dodatek.

Tudi za delavce, ki opravljajo delo v tujini pa velja, da se krizni dodatek ne izplača tistim delavcem, katerih zadnja izplačana mesečna plača je presegla trikratnik minimalne plače v Republiki Sloveniji.

Izplačujete minimalno plačo? Preverite izračune, ki jih je pripravila naša računovodja po določbah megazakona!

Oprostitev plačila prispevkov in krizni dodatek po določbah »mega zakona«

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) določa oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) ter izplačilo kriznega dodatka delavcem, ki v času epidemije delajo.

Veljavni zakon tako določa, da so delodajalci oproščeni plačila prispevkov za  pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020. Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, pa izplačajo mesečni krizni dodatek. Ta znaša 200 eurov in je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov ter se ne všteva v letno odmero dohodnine.

Ne glede na navedene določbe zakona, se po mnenju Finančne uprave (FURS) omenjeni ukrep nanaša tudi na mesec marec 2020.

Delodajalci, veste kaj izplačilo kriznega dodatka ter odločitev za ukrep čakanje na delo pomeni za vaše stroške?

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja