Go to Top

Kontrolni seznam opravil ob pripravi zaključnega poročila

Za večino podjetij se bliža konec fiskalnega leta. To za vse pravne osebe in podjetnike, ki vodijo dvostavno knjigovodstvo pomeni, da morajo oddati tudi zaključno poročilo. Da ga boste pravilno pripravili, vam lahko pomaga spodnji kontrolni seznam opravil.

Rok za predajo zaključnega poročila za javne zavode je 28. 2. 2018 in velja za pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (razen političnih strank). Za gospodarski sektor pa je rok 31. 3. 2018 in velja za gospodarske družbe, podružnice tujega podjetja, zadruge, podjetnike, društva in politične stranke.

>>> V podjetju Data smo pripravili delavnico Zaključna bilanca za leto 2017, na kateri lahko skupaj z izkušeno računovodjo sestavite zaključna poročila za zunanje institucije (Ajpes, Furs).

Svoje knjigovodstvo vodite sami? Ste v dvomih, kako pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha?

>>> Letošnje leto je tudi sicer na davčnem področju prineslo precej sprememb, podjetnike pa čakajo tudi nekatere druge novosti.

kontrolni seznam opravilZaključni račun predstavlja finančni odraz poslovanja podjetja v preteklem letu in zato je izredno pomembno, da ga izdelamo na pravi način. Da bo priprava zaključnega poročila potekala brezhibno in brez dodatnega stresa, so v Datalabu pripravili kontrolni seznam opravil, ki jim morate slediti.

 

Kontrolni seznam opravil ob pripravi zaključnega poročila

 1. Dokončajte seznam osnovnih sredstev ter seznam terjatev, obveznosti ter drugih postavk bilance stanja.
 2. Uskladite stanje terjatev in obveznosti do kupcev in dobaviteljev.
 3. Preverite, če imajo aktivni konti debetno stanje in pasivni konti kreditno stanje, da bi lahko prešli na korak številka 4.
 4. Bodite pozorni na tečajne razlike na podlagi terjatev in obveznosti v tuji valuti po veljavnem tečaju Banke Slovenije na dan bilance stanja.
 5. Prepoznajte prihodke in odhodke na podlagi terjatev in obveznosti s pogodbeno valutno klavzulo na dan bilance sta
 6. Evidentirajte dolgoročne terjatve in obveznosti (finančni lizing, krediti …) tako, da se nekatere dolgoročne obveznosti, ki zapadejo v plačilo do enega leta od datuma bilance stanja, prerazvrstijo v kratkoročne obveznosti.
 7. Nikakor ne smemo pozabiti izvesti amortizacije dvomljivih terjatev v skladu s poslovnimi politikami.

Preverjanje

 1. V kolikor je vse do sedaj potekalo tako kot treba, je naslednji korak preverjanje:
 • ali so popravki vrednosti zaračunanih in predhodnih oslabljenih terjatev zamrznjeni?
 • ali je stanje na poslovnih in depozitnih računih ustreza stanju na izkazih poslovnih knjig bank, na katerih držimo sredstva?
 • ali smo prenesli aktivne in pasivne časovne razmejitve, odhodke in prihodke, ki se ne nanašajo na obdobje, za katerega pripravljamo bilanco stanja?

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

 1. Računovodsko vključevanje rezervacij – kar morate storiti preden nadaljujete z nadaljnjimi pregledi, je prepoznavanje in določitev višine rezervacij ter ponovnega pregleda in revizije v preteklih letih neizkoriščene ponudbe.
 2. Pri pripravi končnega poročila je nujna natančnost. Zato je potrebno večkrat preveriti:
 • če so vsi prehodni konti zaprti
 • ali je bil opravljen poračun povprečne nabavne cene na koncu obračunskega obdobja
 • na dan bilance stanja, ali so bile vse plače in nadomestila za plače vračunane  za obdobje, ko so bili računovodski izkazi pripravljeni, ne glede na to, ali je bilo njihovo plačilo izvedeno v istem obdobju
 • ali je bil narejen izračun računovodske amortizacije in ali so bila za novo pridobljena sredstva v skladu z računovodskimi usmeritvami vpisana ustrezna obdobja uporabe in prave obrestne mere.
 1. Po tem ko smo opravili vse potrebno, je treba še narediti obračun davka amortizacije v skladu z Zakonom o davku na dobiček.
 2. Samo še nekaj korakov nas loči do cilja. Preverite še enkrat:
 • uskladiti stanje davčnih obveznosti v skladu z direktivo davčne uprave
 • ali so bile kakšne spremembe v kapitalu
 • preveriti zaključene kompenzacije po datumu zapadlosti
 • preveriti finančno stanje (konta) z dejanskim stanjem zalog
 • za bilanco tokov gotovine preveriti, če so vsi konti zajeti v formulah

Prispevek je bil objavljen na spletni strani Datalaba.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja