Go to Top

Certifikat za prodajo izdelkov v EU – Kako nanj lahko vpliva »Brexit«!

Certifikat za prodajo izdelkov v EU - Kako nanj lahko vpliva »Brexit«! -

Certifikat, ki npr. zagotavlja varnost izdelka za zdravje ali okolje, je lahko pogoj za prodajo določenega izdelka v EU. Tak certifikat mora izdati EU-država članica ali organ v državi članici. Po izstopu Združenega kraljestva (ZK) iz EU (oz. Brexit) bo certifikat izdan v ZK postal ne-veljaven! Kako postopati v teh primerih?

Informativni izračun dohodnine

Potrebujete pravne strokovnjake za reševanje vaših pravnih dilem ali za posvet?

Pri podjetju Data d.o.o. Vam lahko nudimo storitve našega pravnega oddelka za še tako velike ali majhne pravne dileme. Naši pravniki Vam lahko nudijo svetovanje iz delovno-pravne zakonodaje, civilno-pravne, izvršilne gospodarsko-pravne ipd.. Za stranke z večjimi potrebami nudimo tudi računovodsko-pravne pakete naših storitev z zakupljenimi urami pravnega svetovanja!

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Predviden izhod združenega kraljestva s 30.10. bo vsekakor prinesel določene spremembe…

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Izhod Združenega kraljestva (Brexit) z 30.10.2019 (ali kasneje) v primeru scenarija brez dogovora lahko pomeni večje spremembe na področju carin in posrednih davkov (npr. DDV) za podjetja v državah članicah. Kot odgovor na to je Komisija okrepila ozaveščanje EU podjetij o pripravljenosti na Brexit brez dogovora. Tako Komisija priporoča podjetjem:

  1. da ocenijo ali imajo potrebne tehnične in človeške zmogljivosti za obravnavo carinskih postopkov in pravil,
  2. da razmislijo o pridobitvi različnih carinskih dovoljenj in registracij za olajšanje trgovanja (če bo Združeno kraljestvo del njihove dobavne verige) in
  3. da stopijo v stik s svojim nacionalnim carinskim organom z namenom pridobitve ključnih informacij glede ukrepov, ki jih je mogoče sprejeti v okviru priprave.
Predstavitev aktualnih javnih razpisov

Nekateri izdelki zahtevajo certifikat izdan s strani določenega organa v EU-državi članici ali od te države same. Kaj bo po Brexitu?

V primerih, ko je certifikat izdan s strani EU organa v državi članici ali s strani države članice same lahko po Brexitu nastanejo težave. V izogib neželjenim težavam morajo podjetja stopiti v stik z inštitucijami v državah članicah in poskrbeti, da se certifikat previlno prenese ali pa si morajo priskrbeti nov certifikat. Stroške, nastale s pridobitvijo novega certifikata si lahko podjetje v določeni meri  zmanjšajo s tem, da si priskrbijo so-financiranje.

Certfikat kakovosti  - SPS razpisuje Vavčer za MSP-je za certifikat kakovosti do leta 2023!

Slovenski podjetniški sklad je v letu 2019 pričel s spodbudami za mikro, mala in srednja podjetja (MSP) v obliki tematskih vavčerjev.

Med drugimi je pričel tudi z nudenjem vavčerjev za certifikat kakovosti. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine MSP k pridobitvi novega certifikata oziroma osvojitev novih sistemov vodenja in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Upravičeni stroški so stroški pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/ evropskih/ enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

Pravni nasvet

SPS bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci sami. Minimalna višina subvencije, vezane na posamezen certifikat je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Upoštevati je potrebno tudi druge omejitve objavljene v razpisni dokumentaciji SPS, med drugim tudi omejitve na podlagi pravila »de minimis«. Tako subvencioniranje za podjetje (in povezane osebe) ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Od vključno 7.9.2019 velja za omenjen vavčer omejitev, da so do sredstev javnega poziva upravičeni upravičena le MSP podjetja, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija. Ta kriterij velja do preklica. Vavčerji so na razpolago do 31. 03.2023.

DATA d.o.o.SPOT

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja