Go to Top

Mala in srednje velika podjetja (MSP)

Mala in srednje velika podjetja (ali s kratico MSP) so opredeljena v zakonodaji EU: priporocilo EU 2003/361.

Glavni merili za odlocanje ali podjetje lahko pridobi status malega ali srednje velikega podjetja sta:

Kategorija podjetja

 

Št. zaposlenih

 

Letni promet

 

ali

 

bilancna vsota

 

Srednje veliko

 

< 250

 

= 50 milijonov EUR

 

= 43 milijonov EUR

 

Malo

 

< 50

 

= 10 milijonov EUR

 

= 10 milijonov EUR

 

Mikro

 

< 10

 

= 2 milijona EUR

 

= 2 milijona EUR

 

 

Navedene mejne vrednosti veljajo samo za samostojna podjetja. Za podjetja ki so del skupine se pri kategorizaciji morda upoštevajo tudi podatki o zaposlenih/letnem prometu/bilancni vsoti skupine.

 

Vec informacij:

    • Je vaše podjetje lahko mikro malo ali srednje veliko podjetje? Preverite s testom .

Pomoc za mala in srednje velika podjetja

Dve glavni prednosti pridobitve statusa MSP sta:
    • upravicenost do pomoci iz številnih podjetniških programov EU posebej namenjenih takšnim podjetjem: npr. sredstva za raziskave sredstva za razvijanje konkurencnosti in inovacij podobni nacionalni programi pomoci ki bi sicer obveljali za nezakonito državno pomoc (glej tudi uredbo o skupinskih izjemah );
    • manj pogojev in nižji stroški izpolnjevanja upravnih zahtev.

Sorodni dokumenti

 

Vir: Evropska komisija