Go to Top

Zavarovanje družinskih članov- kje in kako?

Zavarovanje družinskih članov mora podjetnik, ki želi prek sebe zavarovati koga od družinskih članov ali več njih, opraviti osebno na katerikoli (ni lokalne pristojnosti) Območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. V Ljubljani podjetniki zavarovanje družinskih članov opravljajo na OE ZZZS Ljubljana, Miklošičeva ulica 24.

Informativni izračun dohodnine

Podjetniki lahko na naši VEM točki DATA ustanovijo podjetje in si prijavo v zavarovanje uredijo kar pri postopku registracije podjetja. Pogosto na nas tudi naslovijo vprašanje, ali lahko na VEM točki uredijo tudi zavarovanje družinskih članov.  Sogovornike prijazno napotimo na OE Zavoda za zdravstveno zavarovanje. VEM točke namreč že od leta 2013 nismo več pristojne za opravljanje postopkov za zavarovanje družinskih članov.

Predstavitev aktualnih javnih razpisov

Pogosto nas novi podjetniki sprašujejo še ali se zavarovanje družinskih članov, potem ko so prenehali delovno razmerje pri delodajalcu in se samozaposlili v svojem podjetju, avtomatično nadaljuje po samozaposlitvi podjetnika. Pozanimali smo se na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Potrdili so, da v kolikor ni nobenih sprememb pri podatkih ali statusu družinskega člana, je po samozaposlitvi podjetnika družinski član avtomatično zavarovan naprej po družinskem članu po katerem je bil zavarovan, ko je le-ta še bil v delovnem razmerju.

Kdo vse pa se lahko zavaruje kot družinski član?

Kot družinski člani zavarovanca so zavarovani (20. člen ZZVZZ):

    Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

    Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

  1. ožji družinski člani: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve).
  2. širši družinski člani: pastorek, vnuk, brat, sestra in drug otrok brez staršev (za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki ima starše, če so starši popolnoma in trajno nezmožni za delo ali, če zaradi drugih okoliščin ne morejo skrbeti za otroka in ga preživljati), starš (oče in mati, zakonec ali zunajzakonski partner očeta oziroma matere ter posvojitelj).

Rok za oddajo prijave, odjave spremembe zavarovanja družinskih članov

Prijavo družinskega člana v zavarovanje je potrebno vložiti v roku osem dni od nastanka pogojev za zavarovanje. Pri novorojenčkih je ta rok daljši. Prijaviti jih je potrebno sicer čim prej, najpozneje pa do njihove starosti 60 dni (do te starosti lahko zdravstvene storitve uveljavljajo na zavarovanje enega od staršev – na njegovo kartico zdravstvenega zavarovanja).

Odjavo iz zavarovanja je potrebno vložiti v roku osem dni od prenehanja pogojev za zavarovanje kot družinski član.

Spremembo med zavarovanjem je potrebno sporočiti v roku osem dni od nastanka  spremembe posameznega podatka v zavarovanju.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Obrazec M-DČ

Obrazec M-DČ (zavarovanje družinskega člana) nosilec zavarovanja pošlje po pošti ali prinese osebno na katerokoli Območno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Obrazec M-DČ se izpolnjuje v dveh izvodih. Prvi izvod obdrži ZZZS, drugi izvod (potrdilo) pa ZZZS vrne nosilcu zavarovanja.

Na enem obrazcu M-DČ je mogoče istočasno prijaviti, sporočiti spremembo ali odjaviti iz zavarovanja največ dva družinska člana. Če mora nosilec zavarovanja hkrati prijaviti, sporočiti spremembo ali odjaviti iz zavarovanja več kot dva družinska člana, izpolni nov obrazec M-DČ z vsemi predpisanimi podatki.

Več informacij o tem, kateri dokumenti so potrebni za zavarovanje družinskih članov, boste našli na spletni strani ZZZS na tej povezavi.

Pravni nasvet

 

Kdaj VEM točke podjetniku lahko uredimo prijavo v zavarovanje družinskih članov, ki samozaposlenemu podjetniku pomagajo v podjetju?

VEM točke lahko uredimo prijavo v zavarovanje družinskih članov, če gre za kratkotrajno delo oziroma brezplačno pomoč ožjih družinskih članov samozaposlenemu podjetniku, ob povečanem obsegu dela. O tem smo v naših novicah že pisali.

Da lahko družinski član pomaga podjetniku, ga mora le-ta prijaviti v zavarovanje z M12 obrazcem. Postopek prijave v zavarovanje pa podjetnik naredi na VEM točki. Na postopek mora priti osebno z osebnim dokumentom in podatki: Ime in priimek družinskega člana, njegov EMŠO in datum s katerim bo družinski član začel z delom.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja