Go to Top

Kako imeti svojo kavarno? Preverite, kakšni so pogoji!

Kakšni so pogoji, če želite imeti svojo kavarno? Če jo želite imeti, boste morali registrirati dejavnost, ki se v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) uvršča pod gostinstvo s šifro 56.103 (Slaščičarna in kavarna). Za opravljanje te dejavnosti velja Zakon o gostinstvu (ZGos), ki določa tudi minimalne (tehnične in sanitarne) pogoje, če pa v sklopu dejavnosti tudi proizvajate slaščice (npr. peka slaščic, SKD 2008 10.701; Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic), pa, vsaj v praksi se tako dopušča, ne boste rabili registrirati te dodatne dejavnosti.

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Kako so različne oblike dela obdavčene? Mi vam povemo!

Več informacij

V praksi namreč Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) dovoljuje, da oseba, ki ima registrirano dejavnost Slaščičarne in kavarne, ne potrebuje registracije dodatne dejavnosti za peko slaščic. Gre za prakso po obravnavanem primeru lanskega septembra, ko se je podjetnik na ugotovitve tržnega inšpektorata, češ da bi moral ob gostinski dejavnosti slaščičarne prijaviti še dodatno dejavnost proizvodnje slaščic in za to imeti obrtno dovoljenje, pritožil, gospodarsko ministrstvo pa je temu ugodilo, saj da ta dejavnost (56.103) zajema tako pripravo in prodajo slaščic, svežega peciva in sladoleda. Ob tem so sicer zapisali, da se primeri med seboj razlikujejo in da je treba vsak tovrstni primer obravnavati individualno.

Prijava na seminar

Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E) v 4. členu piše, da se za obrtno dejavnost ne šteje dejavnost, če

 • jo opravlja gospodarski subjekt, ki ima organizirane posamezne poslovne funkcije kot zaokrožene faze poslovnega procesa (npr. finančna, nabavna, prodajna in proizvodna funkcija);
 • se opravlja v majhnem obsegu, kot dopolnitev ostalim dejavnostim gospodarskega subjekta;
 • če jo opravlja gospodarski subjekt, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razvršča med velike in srednje družbe.

Seznam obrtnih dejavnosti si lahko pogledate tukaj.

Morda vas bo ob tem zanimal tudi članek Pred registracijo podjetja preverite, ali potrebujete obrtno dovoljenje.

Prijava na seminar

Če želite imeti svojo kavarno, morate …

… upoštevati predpise in pogoje, ki jih navaja Zakon o gostinstvu (ZGos). Gostinsko dejavnost opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.

Gostinsko dejavnost lahko v določenem obsegu opravljajo tudi kot sobodajalci in kmetje tudi fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, ki so določene z zakonom.

imeti svojo kavarno

Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:

 • minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:
  • poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah;
  • pogoje glede zunanjih površin gostinskega obrata (funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine);
  • pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata;
 • pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah;
 • pogoji, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije nastanitvenih gostinskih obratov, prostorov za goste pri sobodajalcih ter na kmetijah z nastanitvijo in marin;
 • pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu;

Ali tržni inšpektorji tudi v prihodnje gostinski dejavnosti slaščičarne in kavarne ne bodo prepovedoval priprave slaščic, svežega peciva in sladoleda?

Klikni in deli

Prijava na seminar

Kavarna je gostinski obrat, ki pripravlja in prodaja sveže slaščice in pijače ter enostavne tople in hladne napitke, praviloma s kavarniškim načinom strežbe (strežba na tasi). Za opravljanje gostinske dejavnosti se ne potrebuje začetno dovoljenje, ki preverja izpolnjevanje pogojev. Te pogoje preverja ustrezna inšpekcijska služba.

Tudi poleti lahko registrirate podjetje! Pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01 600 1530.

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Objekt, v katerem se izvaja gostilniška dejavnost, mora biti ustrezno označen, imeti mora ustrezno uporabno dovoljenje, upoštevati se morajo minimalni prostorski pogoji,  zunanje površine morajo biti ustrezno urejene. Zagotoviti se mora minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat, obratovati je treba v rednem obratovalnem času, ki mora biti potrjen s strani občine. Pri izvajanju svoje dejavnosti mora gostinec upoštevati omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač.

Imeti svojo kavarno, v njej pa tudi družabni program?

Če želi oseba v okviru imeti svojo kavarno in poleg tega nuditi tudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, mora upoštevati dodatne prostorske in tehnične pogoje.

Pisali smo pa tudi o tem, kakšni so pogoji za opravljanje slaščičarske dejavnosti ter o tem, kako registrirati s. p. ali d. o. o. za peko slaščic.

Zakonodaja:

Se vam je med branjem utrnila ideja za posel? Registracijo podjetja lahko kadarkoli poleti opravite na VEM točki DATA! Rezervirajte si svoj termin na data@data.si ali nas kadarkoli pokličite na 01 600 1530, naši podjetniški svetovalci vam bodo rade volje priskočili na pomoč!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja