Go to Top

Zaposlitev delavca iz Srbije v Sloveniji

Zaposlitev delavca iz Srbije v Sloveniji je zaradi pomanjkanja primernega kadra kar pogosta praksa slovenskih podjetij. Zaposlitev poteka le na podlagi bilateralnega sporazuma med obema državama. Sporazum določa pogoje in postopke zaposlovanja ter izdajo in podaljšanje dovoljenj za zaposlitev državljanov Srbije.

Informativni izračun plače

Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na zaposlovanje tujih delavcev imamo v našem podjetju oddelek, ki nudi vse storitve za tujce. Smo izkušeni strokovnjaki tako za ustanovitev podjetij za tujce kot tudi za pridobivanje dovoljenj za delo in bivanje! Za vse informacije smo vam na voljo preko telefona na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si.

Ustanovitev podjetja

Delovno dovoljenje in zaposlovanje

Delovno dovoljenje je po sporazumu osnova za zaposlitev državljanov Srbije. Izda ga Zavod za zaposlovanje. Delovno dovoljenje velja kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.

Zaposlovanje delavcev iz Srbije, je na podlagi podpisanega sporazuma, možno le s predhodnim sodelovanjem Nacionalne službe za zaposlovanje v Srbiji (NSZ Srbije).

Informativni izračun dohodnine 

Potrebujete pravni nasvet?

Informativni izračun za normirance

Pogoji za zaposlitev državljanov Srbije po sporazumu

Pogoji za zaposlitev državljanov Srbije:

– kandidati so starejši od 18 let in prijavljeni kot brezposelni pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v Srbiji (NSZ Srbije)
– na trgu dela v Sloveniji ni ustreznih domačih kandidatov za ponujeno prosto delovno mesto
– delodajalec izpolnjuje zakonske pogoje za zaposlitev tujca v skladu s 17. členom Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT)

Kilometrina

Postopek izbire delavca

Postopek izbire delavca se prične na pobudo delodajalca, ki pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavi prosto delovno mesto.  Če ima delodajalec že znanega kandidata, lahko sočasno s prijavo potrebe vloži tudi vlogo. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj eno leto.

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi in trajanje

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za obdobje najmanj enega leta. Delodajalec mora pogodbo o zaposlitvi predložiti v dveh jezikih – slovenskem in srbskem jeziku.

Delavec bo pogodbo o zaposlitvi podpisal pri nosilcu Nacionalne službe za zaposlovanje v Srbiji (NSZ Srbije). Na osnovi sklenjene pogodbe o zaposlitvi država zaposlitve izda dovoljenje z veljavnostjo treh let. Za zaposlitev v slovenskem podjetju pa mora državljan Srbije pridobiti dovoljenje za prebivanje, ki ga lahko vloži delodajalec pri pristojni upravni enoti ali pa tujec pri pristojnem slovenskem veleposlaništvu.

Interni akti podjetja

Si želite olajšati postopek zaposlovanja delavcev? Vedno se lahko po pomoč obrnete na naše svetovalce z dolgoletnimi izkušnjami s področja urejanja delovnopravne zakonodaje. Pokličite naše pravnike na telefon  01 600 1530 ali jim pišite na data@data.si.

Prijavite se na naše e-novice!

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja