Go to Top

Za poklicne bolezni 100 odstotkov bolniške

Poklicne bolezni so po pravilniku o seznamu poklicnih bolezni bolezni, ki so povzročena z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu. Na seznamu so bolezni in škodljivi dejavniki iz delovnega okolja, ki povzročajo značilne spremembe na zdravju delavcev.

poklicne bolezni

poklicne bolezni

Tudi zaradi poklicnih bolezni morajo delodajalci delavce napotiti na preventivni zdravstveni pregled pred prvo zaposlitvijo, kasneje pa v takih časovnih intervalih, kot jih določa ocena tveganja za zdravje na delovnem mestu. Prav zato morajo vsi delavci opraviti tudi usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu. Če je v oceni tveganja ugotovljena večja stopnja za nastanek poškodb pri delu, zdravstvenih okvar ali poklicnih bolezni, morajo delavci usposabljanje iz varnosti pri delu ponoviti na dve leti.

Varstvo in zdravje pri delu

Strošek za izpit iz varnosti pri delu in za zdravniški pregled nosi delodajalec.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so pojasnili, da delodajalci plačujejo tudi za zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe pri delu 0,53 odstotka od bruto plače v skupno blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

V primeru ugotovljene poklicne bolezni pripada delavcu 100-odstotna bolniška.

Klikni in deli

Na NIJZ dodajajo še, da imajo delavci s poklicno boleznijo pravico do zgodnejše invalidske upokojitve ter malo višjo pokojnino.

Seznam pri nas brez najpogostejše poklicne bolezni v EU

Poklicne bolezni so razdeljene na tri večje skupine. V prvi skupini so poklicne bolezni, povzročene z nevarnimi kemijskimi snovmi; bolezni, ki jih povzročajo fizikalni dejavniki kot so hrup, sevanje, pritisk in vibracije ter bolezni, ki jih povzročajo biološki dejavniki – nalezljive in parazitarne bolezni. V drugi skupini so poklicne bolezni razvrščene po prizadetih organskih sistemih – bolezni kože, bolezni dihal, bolezni gibal in druge. V tretji skupini pa so bolezni, ki jih povzročajo rakotvorne snovi.

Na seznamu pa pri nas ni sindroma karpalnega kanala, ki je bil v Evropski uniji že leta 2007 najpogosteje prijavljena poklicna bolezen.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja