Go to Top

Varstveni dodatek – poenostavljena vloga

Varstveni dodatek je ena od pravic, ki jih lahko socialno ogroženi koristijo iz sistema socialnega varstva, ki se financira iz državnega proračuna. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je, poenostavilo vlogo za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka, s katero lahko oseba hkrati uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči.

Informativni izračun plače

Pri DATA d.o.o. vam nudimo pravne in finančne nasvete!

Razmišljate o ustanovitvi podjetja? Pri nas lahko svoje podjetje prijavite brezplačno. Če se še niste odločili med s.p.jem, d.o.o.jem ali popoldanskim s.p.jem, se posvetujte z našimi strokovnjaki, ki vam svetujejo tudi na pravnem, finančnem, davčnem, podjetniškem in računovodskem področju. Prav tako lahko naši pravniki preverijo, ali je vaša plača prav obračunana.

Pišite nam na data@data.si za vašo ponudbo za svetovanje!

Komu pripada varstveni dodatek?

Varstveni dodatek je socialni transfer, do katerega so upravičene osebe, ki so:

 • trajno nezaposljive,
 • trajno nezmožne za delo,
 • nezaposlene in so starejše od 63 let ( ženske) oziroma od 65 let (moški) ter so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma bi lahko bile upravičene do denarne socialne pomoči ali če njihov dohodek oziroma lastni dohodek družine presega cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek.

  Informativni izračun dohodnine

Kot trajno nezmožna za delo se šteje oseba, ki:

 • Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

  Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

  ima status invalida I. kategorije,
 • je invalidsko upokojena,
 • ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadeti oseb,
 • ima mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o trajni nezmožnosti za delo – invalidska komisija izda mnenje na zahtevo osebe, ki uveljavlja pravico do varstvenega dodatka in ki plača to mnenje invalidski komisiji.

Trajno nezaposljiva pa je oseba, ki ima odločbo o nezaposljivosti Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov oziroma drugega ustreznega organa po predpisih, ki urejajo status invalidov. V pomoč pri ustreznem zaposlovanju vam je lahko naše kadrovsko svetovanje, morebitna vprašanja pa lahko zastavite tudi Datinim pravnim strokovnjakom.

Pravni nasvet

Varstveni dodatek – višina in cenzus

Višina je odvisna od cenzusa za varstveni dodatek in lastnega dohodka. Od 1. 8. 2019 je cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo 591,20 evrov, maksimalna višina pa znaša 189,02 evrov.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja