Go to Top

Denarna socialna pomoč

Eden izmed denarnih prejemkov iz javnih sredstev je tudi denarna socialna pomoč. Ali ste do nje upravičeni? Kašni so pogoji za njo? Če ste v dvomih, se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Izračun dohodnine – olajšava za otroke

Denarna socialna pomoč – kdo je upravičen do nje?

Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) določa, da je denarna socialna pomoč socialno varstveni prejemek. Denarna socialna pomoč je namenjena posameznikom, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.

Denarno socialno pomoč lahko uveljavljate, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je predpisana z zakonom. Prav tako morajo biti izpolnjeni tudi nekateri drugi pogoji, ki so določeni z zakonom.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Za denarno socialno pomoč lahko zaprosite, če bivate v Republiki Sloveniji in ste:

 • državljan Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ali
 • tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ali
 • oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, ali
 • oseba, ki ji je priznana mednarodna zaščita oziroma njen družinski član in ste na podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče.

Potrebno je, da izpolnjujete tudi naslednje pogoje:

 • prijavljeni ste v ustrezni evidenci brezposelnih oseb ali aktivnih iskalcev zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje,
 • višina vašega lastnega dohodka ne presega višine minimalnega dohodka,
 • nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje,
 • aktivno rešujete svojo socialno problematiko.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Koliko znaša znesek minimalnega dohodka?

Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 392,75 evra.

Denarna socialna pomoč in njena višina je odvisna od:

 • višine dohodkov,
 • števila družinskih članov,
 • lastnega premoženja,
 • prihrankov,
 • zagotovljene oskrbe,
 • morebitnega obstoja krivdnega razloga ( npr. če niste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje).

Denarna socialna pomoč se dodeli za določeno časovno obdobje na podlagi zgoraj omenjenih okoliščin.

Pravni nasvet

Denarna socialna pomoč se dodeli:

 • od 1 do 3 mesecev: pri prvi vlogi,
 • od 1 do 6 mesecev: ob ponovni vlogi pri neprekinjenem prejemanju socialne pomoči, če so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in višino pomoči ostale nespremenjene,
 • največ za obdobje 1 leta: če zaradi starosti nad 63 let (ženske) oz. 65 let (moški), bolezni, invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja,
 • trajno: osebam, ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo, nezaposlenim ženskam, starejšim od 63 let ter nezaposlenim moškim, starejšim od 65, ki so brez premoženja ali v institucionalnem varstvu, njihovi družinski člani pa prav tako izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje.

Informativni izračun plače

Kje lahko uveljavljate denarno socialno pomoč?

Denarno socialno pomoč lahko uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče ali po pošti, z izpolnitvijo obrazca.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja