Go to Top

Vavčer za statusno preoblikovanje – razpoložljiva sredstva do 1.000.000 EUR!

Preoblikovanje iz s.p. v d.o.o. še nikoli ni bilo lažje!

S 17.5.2019 je Slovenski podjetniški sklad razpisal nov vavčer za statusno preoblikovanje družb. Tako so sredstva na razpolago za statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo (ali obratno) ter zadruge v gospodarsko družbo ali obratno). Višina subvencije se giba med 1.000 EUR in 5.000 EUR!

Informativni izračun dohodnine

Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kateri so upravičeni stroški vavčerja za statusno preoblikovanje?

Pri vavčerju se upoštevajo stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja podjetij, notarski stroški in stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja. Za zunanjega svetovalca je potrebno izbrati tri ponudbe.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Kolikšen je sofinanciran delež preoblikovanja?

Sofinanciranje je največ v višini 60 % upravičenih stroškov, medtem ko morajo preostanek financirati upravičenci. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Statusno preoblikovanje ne sme biti izvedeno pred oddajo vloge na javni poziv. Upravičenec lahko pridobi sredstva le enkrat v obdobju 2019-2023 in do sredstev so upravičeni le tisti, pri katerih se podjetje dejansko tudi preoblikuje. Statusno preoblikovanje se dokazuje s sklepom sodišča o dejansko izvršenem preoblikovanju.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Dodatni kriteriji upravičencev

Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj eno zaposleno osebo oz. mora biti nosilec dejavnosti samozaposlen. Prijavitelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do FURS-a, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenskega podjetniškega sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad), višini 50 EUR ali več na dan oddaje vloge.

Pravni nasvet

Za statusno preoblikovanje potrebujete posvet pri našem davčnem svetovalcu

Statusno preoblikovanje iz s.p. v d.o.o. in obratno, zahteva tudi dobro mero davčnega planiranja. Povprašajte po svetovanju našega izkušenega in strokovnega davčnega strokovnjaka! Poleg tega nudimo storitve računovodskega servisa ter pravno svetovanje. Podjetje Data d.o.o. nudi svoje strokovne storitve že skoraj 30 let. Za ponudbo nam pišite na data@data.si.

DATA d.o.o.

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja