Go to Top

Stanovanjski zakon se bo kmalu posodobil!

Stanovanjski zakon oziroma njegova novela je predmet obravnave v državnem zboru, saj so spremembe nujne, celovita prenova zakona pa bi zaenkrat bila časovno preveč potratna. Po sprejemu novele je v planu celovita prenova stanovanjske zakonodaje, po kateri bi bil nov stanovanjski zakon pripravljen v roku 1 leta.

Informativni izračun plače

Spremljajte novičke pri DATA d.o.o.!

Na DATA d.o.o. vsak dan pripravljamo sveže novičke. Preberite, kako urediti stalni naslov in naslov za vročanje ter kaj mora vsebovati najemna pogodba za stanovanje. Aktualni so tudi predlogi glede PKP9 ter novosti glede vstopa na Hrvaško. Na dnevne novičke se lahko prijavite tukaj.

Pišite nam na data@data.si za vašo ponudbo za svetovanje!

Informativni izračun dohodnine

Stanovanjski zakon prinaša spremembo glede višine neprofitne najemnine

Stanovanjski zakon (SZ-1) v 118. členu določa, da neprofitna najemnina pokriva stroške za vzdrževanje stanovanja in skupnih delov, stroške za opravljanje upravniških storitev, amortizacijo v življenjski dobi 60 let, stroške financiranja sredstev, vloženih v stanovanje in pripadajoče skupne dele ter zemljišče stanovanjske stavbe. Višine neprofitne najemnine niso bile usklajene že vse od leta 2007. Vrednost točke, ki se uporablja za izračun višine neprofitne najemnine se bo glede na predlog zvišala iz 2,63 na 3,50 evra.

Zvišala naj bi se tudi subvencija najemnine in sicer iz 80 na 85% priznane neprofitne najemnine.

Informativni izračun za normirance

Nov stanovanjski zakon predvideva ustanovitev javne najemniške službe

Potrebujete nasvet glede davčnih vidikov oddajanja nepremičnine? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Predlog novele predvideva vzpostavitev javne najemniške službe pri Stanovanjskem skladu RS. Ta bi imela vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj. Ustanovljena bo z namenom pridobivanja novih praznih najemniških stanovanj od zasebnih lastnikov. Višina najemnine, ki bi jo javna najemniška služba kot mesečno nadomestilo za uporabo stanovanja izplačevala lastniku stanovanja, bi bila po predlogu predmet individualnega dogovora med službo in lastnikom stanovanja.

Informativni izračun dnevnice

Na kakšen način stanovanjski zakon predlaga rešitev glede dostopnosti stanovanj?

Po predlogu naj bi Stanovanjski sklad RS dobil predkupno pravico pri prodaji občinskih zemljišč, ki so namenjena večstanovanjski gradnji. Stanovanjski zakon s spremembami sledi Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu, ki predvideva večje število javnih najemnih stanovanj.

Dodatna sredstva za gradnjo stanovanj bi zagotovili z višjim dovoljenim zadolževanjem Stanovanjskega sklada RS in občinskih javnih stanovanjskih skladov. Po predlogu bi se lahko SSRS zadolžil za 50 odstotkov svojega izkazanega namenskega premoženja (sedaj 20 odstotkov). Občinski skladi naj bi se po novem lahko pri SSRS zadolžili v višini do 40 odstotkov svojega namenskega premoženja (sedaj do 10 odstotkov).

REZERVACIJA TERMINA NA VEM TOČKI DATA

Stanovanjski zakon prinaša spremembe predvsem za večstanovanjske stavbe

Lastniki stanovanja bodo za izboljševalna dela, kot npr. vgraditev novih naprav in inštalacij po novem morali pridobiti soglasje 50% lastnikov (sedaj je potrebno soglasje 75% lastnikov). Vsa dela in posegi v večstanovanjsko hišo, ki presegajo redno upravljanje pa bodo uvrščena med gradbena dela na skupnih delih stavbe, za katera bo potrebno pridobiti 75% soglasje lastnikov.

Pravni nasvetStanovanjski zakon in odpovedni roki v najemnih razmerjih

Po predlogu za nov stanovanjski zakon se bo skrajšal odpovedni rok za najemnika in za najemodajalca, če v pogodbi ni določen drugače, in sicer za oba z 90 na 60 dni. Nov stanovanjski zakon predvideva tudi skrajšanje roka za izselitev, ki ga določi sodišče v sodnem postopku, in sicer s 60 na 30 dni.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja