Go to Top

Sprememba pogodbe o zaposlitvi – na VEM točki DATA!

Sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas je opredeljena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pri obeh oblikah zaposlitve imata pogodbeni stranki enake pravice in obveznosti (npr. letni dopust, minimalna plača, regres).

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Ali vam delodajalec ponuja v podpis novo pogodbo o zaposlitvi in niste prepričani, da vsebuje vse potrebne podatke? Ali je vaša trenutna pogodba o zaposlitvi v skladu z veljavno zakonodajo? Za nasvet s področja delovnega prava, se obrnite na naše pravne strokovnjake!

Informativni izračun plače

Omejitve pri sklepanju pogodbe za določen čas

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Da bi se preprečilo veriženje pogodb, obstajajo posebne omejitve o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Zato velja, da v kolikor je ta sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo, je sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas avtomatska, skladno z ZDR-1. Enaka transformacija je določena za delavca po izteku pogodbe za določen čas, če ta še vedno ostane na delovnem mestu.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas ima zakonske omejitve, ki veljajo za vse delodajalce. Kar pomeni, da delodajalec ne sme skleniti eno ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas v okviru istega dela. V smislu, da bi bil neprekinjen čas trajanja daljši kot dve leti. Edino v slučajih, ko gre denimo za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano in traja več kot dve leti ter se pogodba sklene za ves čas trajanja projekta.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Sprememba pogodbe iz določenega v nedoločen čas ni vedno mogoča!

Včasih pa sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas ni možna zaradi številnih malverzacij delodajalcev. Ena izmed njih je recimo, ko zaposlovalci navedejo v novi pogodbi neko drugo delo, vendar se ta po vsebini ne razlikuje od prejšnjega delovnega mesta. S takšnim manevrom se želijo izogniti sklenitvi pogodbe za nedoločen čas. To seveda ni dovoljeno, nasprotno. Gre za kršenje delovno-pravne zakonodaje, za kar se lahko delodajalca (npr. pravna oseba, samostojni podjetnik) kaznuje z globo od 3.000 do 20.000 evrov.

odpoved delovnega razmerja

V Sloveniji je potrebno preseči miselnost, da je sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas nekaj kar ne predstavlja grožnjo delodajalcem. Logika je ravno obratna, saj je takšno delovno-pravno razmerje tvegano za obe pogodbeni stranki. Takšna oblika dela predstavlja za delavca negotovost okoli prihodkov iz dela. S tem se tudi niža njegova bonitetna ocena v finančnih hišah ali pa postanejo celo kreditno nesposobni. Slednje pogosto privede do socialno-ekonomske nestabilnosti. Medtem ko delodajalcem lahko upada produktivnost zaradi brezbrižnosti in nemotiviranosti delavcev za opravljanje dela. Pri čemer slednji nista nujno primarni lastnosti delavca. Lahko gre za posledico njegove eksistencialne stiske in negotovosti.

Informativni izračun dohodnine

Zato veriženje  pogodb ne poslabšuje zgolj dolgoročni položaj podjetja. Preprečuje tudi odločitve slehernih delavcev okoli ustvarjanja družine, pospešuje socialno izključenost in prispeva k socialni eroziji. Potemtakem je sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas prepotrebna za ohranjanje interesov obeh pogodbenih strank.

Da bo sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas v skladu z zakonskimi akti, se obrnite po strokovno mnenje naših pravnikov. Spremembo obrazca M3 – kamor se umešča tudi transformacija delovnega razmerja, lahko uredite na VEM točki DATA. Postopek je hiter, enostaven in brezplačen, nanj pa se morate predhodno naročiti na tel. št. 01 6001 528 ali pišete na data@data.si.

Morda vas zanima tudi:

  1. Pavšalni prispevki za popoldanski s.p.
  2. Kalkulatorji za informativne izračune
  3. Bruto – neto izračun plača
  4. Kadrovske evidence
  5. Novi pravilniki na področju varnosti in zdravja pri delu

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja