Go to Top

Spodbude za zaposlovanje delavcev

Spodbude za zaposlovanje delavcev lahko koristijo delodajalci, ki bi zaposlili delavce iz evidenc brezposelnih pri ZRSZ. Na voljo so finančna sredstva, ki so sofinancirana s strani Evropskih socialnih skladov in slovenske države z namenom spodbude za ponovno vključevanje dolgotrajno brezposelnih iz evidenc ZRSZ.

Se šele odločate za ustanovitev s.p. ali registracijo d.o.o.?  Za termin registracije nas pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Ustanovitev podjetja

Aktualne spodbude za zaposlovanje

Aktualne spodbude za zaposlovanje se osredotočajo na področje usposabljanja in delovnega preizkusa kandidatov za zaposlitev. Kar pomeni, da vam programi omogočajo usposabljanje in spoznavanje kandidatov pred pričetkom dejanske zaposlitve.

 Izračun plače

Baza kandidatov

Izbira kandidatov poteka na podlagi evidenc:
– brezposelnih pri ZRSZ
– tujcev s priznano mednarodno ali pridobljeno začasno zaščito
– tujcev brez delovnih izkušenj in znanja slovenščine, ki so prejemniki denarne socialne pomoči.

Kilometrina 2024

Potrebujete pravni nasvet?

Interni akti podjetja

Spodbude za zaposlovanje

Program USPOSABLJAM.SE 2024-2025
Program omogoča spoznavanje in usposabljanje kandidatov za konkretno določeno delo v delovnem okolju delodajalca in sicer še preden se odločite glede dokončne zaposlitve. Na ta način vam je omogočeno, da spoznate bodoče sodelavce in preverite njihova znanja, veščine in spretnosti v delovnem okolju in zato prejmete finančno spodbudo. Povabilo je odprto od 14. 3. 2024 do porabe sredstev, najdlje do 31. 3. 2025.

Povračilo upravičenih stroškov:
– 955 EUR za usposabljanje 3 mesece,
– 1.230 EUR za usposabljanje 4 mesece za deficitarne poklice ali
– samo zdravniški pregled udeleženca.

Normirani s.p.

Program DELOVNI PREIZKUS 2023-2024
Program omogoča, da preizkusiti kandidate na določenem delovnem mestu še preden se odločite glede njihove zaposlitve. Na ta način je delodajalcem omogočeno, da spoznate bodoče sodelavce in preverite njihova znanja, veščine in spretnosti v delovnem okolju. Povabilo je odprto od 2. novembra 2023 do porabe sredstev, najdlje do 30. septembra 2024.

Povračilo upravičenih stroškov:
– 317 EUR za izvedbo delovnega preizkusa ali
– samo za zdravniški pregled udeleženca.

Informativni izračun dohodnine 

Program USPOSABLJANJE na delovnem mestu: osebe z mednarodno zaščito in tujci
Program omogoča spoznavanje kandidatov v konkretni delovni situaciji. V program so vključene brezposelne osebe na področju mednarodne zaščite in tujce prijavljene v evidenci zavoda. Javno povabilo je bilo podaljšano do 31. 3. 2025.

Delodajalci so upravičeni do povračila stroškov v dejanski višini za zdravniški pregled udeleženca in 373 EUR mesečno za usposabljanje udeleženca – skupaj 2.238 EUR za usposabljanje v obdobju 6 mesecev.

Spremljajte aktualne spodbude za zaposlovanje, ki jih objavlja zavoda za zaposlovanje in si tudi na tak način olajšajte izbiro ustreznih kandidatov za zapolnitev potrebnih delovnih mest v vaših podjetjih. Za pomoč pri pripravi pogodbe o zaposlitvi ter obveznih internih aktov podjetja, pa pokličite naše pravne strokovnjake na 01/600-1530 ali jim pišite na data@data.si.

Prijavite se na naše e-novice!