Go to Top

Kako postopati, če so snovi, ki jih izvažate, na seznamu prehodnih sestavin za prepovedane droge?

Izvoz snovi bo z verjetnim izstopom Združenega kraljestva iz notranjega trga EU postal predmet bolj poostrene zakonodaje. Kakšni bodo pogoji za izvoz boste izvedeli najverjetneje kasneje, vendar so kljub temu še stvari, ki jih morate urediti, v kolikor se ukvarjate z izvozom snovi, ki so hkrati tudi sestavine za prepovedane droge. Brexit hkrati predstavlja tudi dobro poslovno priložnost. Ste razmišljali o ustanovitvi svojega podjetja?

Informativni izračun plače

Pristojni organi lahko prepovejo izvoz ali vnos snovi iz seznama, v kolikor obstajajo razlogi za sum nezakonite proizvodnje prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Za svetovanje, katera nova dovoljenja boste potrebovali za določene snovi po izstopu Združenega kraljestva iz EU, povprašajte našo pravno službo.

Katere snovi so na seznamu sestavin za prepovedane droge?

Seznam snovi, ki so prehodne sestavine za prepovedane droge lahko najdete na spletni strani Urada RS za kemikalije (Ministrstvo za zdravje). Za tako snov se šteje katerakoli snov iz seznama, vključujoč njene zmesi in naravne proizvode.

Licenca za posedovanja snovi iz seznama »skupine 1«

Kako postopati, če so snovi, ki jih izvažate, na seznamu prehodnih sestavin za prepovedane droge?Pridobitev licence je zahtevana za posedovanje ali promet s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge iz t.i. »skupine 1«. Izjema zahtevi za pridobitev licence zgolj v primeru izvajanja uradnih dolžnosti so lahko lekarne, veterinarske ambulante, carinski in policijski organi, oborožene sile in uradni laboratoriji pristojnih organov. Licenco izdaja Urad za kemikalije na podlagi pisne vloge.

Vlagatelj mora dokazovati usposobljenost za posedovanje licence. Zagotavljati mora tudi ustrezne prostore in skrbeti za njihovo zaščito, kot to zahteva zakonodaja.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Imenovanje odgovornega uslužbenca

Izvajalci prometa s snovmi iz seznama morajo imenovati uslužbenca, odgovornega za promet s snovmi iz seznama. Imenovan uslužbenec mora zagotavljati skladno opravljanje prometa s temi snovmi, po predpisanih pogojih. Uslužbenec ima pooblastilo zastopanje izvajalca prometa.

Pristojne organe je potrebno tudi uradno obvestiti o imenu in podatkih, potrebnih za stike, ter uradno obveščati organe o morebitnih sprememb teh podatkov.

Izvozno dovoljenje

Potrebujete strokovno računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Izvozno dovoljenje je potrebno pridobiti za izvoz oz. so v prosti coni kontrolne vrste I ali v prostem skladišču za najmanj 10 dni. Izvozno dovoljenje ni potrebno za snovi, v kolikor se jih ponovno izvozi v roku 10 dni od dneva, ko so bile dane v odložni postopek ali vnesene v prosto cono kontrolne vrste II.

Izvozno dovoljenje je potrebno predložiti carinskemu uradu ob vložitvi carinske deklaracije oz. na kraju izstopa iz carinskega območja Unije. Za vsak posamičen izvoz v določene države je potrebno predhodno uradno obvestilu o izvozu prehodnih sestavin za prepovedane droge.

Izvajalec mora biti tudi zmožen izkazati zakonite namene – tudi z uporabo vzorca in pisne deklaracije, kot tudi uvoznim dovoljenjem ali izjavo kupca.

Pravni nasvet

Izvajalec mora dejavnosti tudi dokumentirati

Izvoz, uvoz ali posredniška dejavnost snovi, ki so na seznamu prehodnih sestavin za prepovedane droge, mora izvajalec dokumentirati. Tako morajo voditi carinsko in poslovno dokumentacijo, kar lahko vključuje skupne ali carinske deklaracije, račune, tovorne manifeste, vozne liste in druge odpremne listine. Izvajalec mora hraniti to dokumentacijo še tri leta od konca koledarskega leta, v katerem je bil postopek izveden. Dokumentacija mora biti v papirnati in elektronski obliki in na razpolago v pregled pristojnim organom. Izvajalec mora zagotoviti tudi primerno označevanje snovi z nalepkami.

Izvajalec je dolžan zagotavljati podatke, obveščati o nenavadnih naročilih in spremembah podatkov. Obveščanje Urada RS za kemikalije o transakcijah je obvezno vsako leto, navkljub temu, da v izvajalec preteklem letu ni izvedel nobene transakcije.

Potrebujete posvet pri pravniku glede pogojev poslovanja ali vsebin pogodb? Kontaktirajte strokovnjake podjetja Data d.o.o.!

Smo podjetje s pravno službo namenjeno in prilagojeno prav podjetnikom. Posvet je lahko dogovorjen na podlagi kontakta preko e-pošte na [email protected]. Podjetniki, ki so stranka našega računovodstva lahko uživajo dodatne ugodnosti!

Pravna podlaga

  • Uredba o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja