Go to Top

Ali bi lahko izvajali obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju kot dejavnost podjetja?

Obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju, lahko izvaja podjetje ali posameznik za drugega delodajalca. Kot tak lahko na podlagi pridobljenega dovoljenja opravlja vse ali le posamezne strokovne naloge. Za opravljanje teh nalog mora sicer registrirati primerno pravno obliko – npr. status samostojnega podjetnika (s.p.) ali družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in izpolnjevati določene pogoje.

Informativni izračun dohodnine

Vodeno registracijo podjetja nudimo tudi na naši VEM točki, kjer vas bo skozi celoten postopek vodil naš referent.

Zahtevano je dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog v delovnem okolju

V kolikor podjetje ali s.p. izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, lahko Minister pristojen za delo izda dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog preiskav škodljivosti v delovnem okolju. Dovoljenje se vpiše v vpisnik, ki ga vodi pristojno ministrstvo in imetnik dovoljenja lahko začne izvajati strokovne naloge z dnevom vpisa v vpisnik.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Za opravljanje obdobnih preiskav v delovnem okolju mora strokovni sodelavec zagotoviti primerno število zaposlenih strokovnih sodelavcev, zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovni časom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje strokovnih nalog. Tako mora strokovni sodelavec imeti ustrezno izobrazbo- vsaj izobrazbo ravni VI/2 iz naravoslovno-tehniškega področja, imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju varnosti pri delu in opraviti strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu. Pristojni organ za izvajanje strokovnega izpita je Ministrstvo za javno upravo (MJU).

Strokovni delavec mora tudi opraviti vsaj en program usposabljanja iz psihologije dela, ergonomije, organizacije dela ali promocije zdravja na delovnem mestu oz. v delovnem okolju –glede na vrsto dejavnosti delodajalca.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Zahtevana je uporaba primerne tehnične opreme

Izvajalec mora za opravljanje nalog obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju imeti v lasti ali dolgoročnem zakupu tudi primerno tehnično opremo, za katere uporabo je ustrezno usposobljen. Ta oprema mora izpolnjevati zahteve veljavnih tehničnih standardov in biti primerno hranjena in redno vzdrževana, ter po potrebi tudi kalibrirana.

Izvajalec mora pristojnemu ministrstvu izdajati letna poročila o nalogah, ki jih opravlja, bodisi elektronsko ali pismeno.

Izvajalec je dolžen izvajati strokovne naloge skrbno in po pravilih stroke, sledljivo in pregledno. Vsako spremembo, ki lahko vpliva na opravljanje strokovnih nalog, mora izvajalec javiti ministrstvu v roku 15 dni.

Pravni nasvet

Potrebuje vaše podjetje storitve varnostnega inženirja?

Pri podjetju Data d.o.o. Vam lahko uredimo svetovanje primernega varnostnega inženirja za izvedbo usposabljanja izza varstva in zdravja pri delu, požarne varnosti ali svetovanje, načrtovanje ali urejanje potrebnega za skladnost z zakonodajo. Za ponudbo pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja