Go to Top

Kako poteka izvoz blaga iz EU?

Izvoz blaga je iznos unijskega blaga s  carinskega območja EU v tretjo državo (država ali ozemlje, za katero se ne uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske unije) ali na tretje ozemlje, ki ni del carinskega območja Unije. Blago je glede na izbrani izvozni postopek lahko namenjeno dokončnemu izvozu oziroma se začasno izvozi na oplemenitenje, obisk sejma, ipd. Izvozni postopek se ne uporablja za unijsko blago, ki se prevaža iz ene v drugo državo članico preko carinskega območja tretjih držav.Če gre za blago,ki v trenutku izvoza ni namenjeno vrnitvi v EU, se da v postopek dokončnega izvoza.

Kako poteka izvoz blaga iz EU?Izvozna carinska deklaracija se vloži pri carinskem uradu, ki je pristojen za nadzor v kraju, kjer ima izvoznik blaga svoj sedež (krajevno pristojni urad) ali kjer je blago zapakirano ali naloženo za izvoz. Pri tem je izvoznik oseba, za račun katere je vložena carinska deklaracija in je v trenutku sprejema deklaracije lastnik blaga ali ima podobno pravico razpolaganja z blagom.

Izvozna deklaracija se vloži v elektronski obliki. Priloge so dokumenti, predpisani za izvedbo izvoznega carinskega postopka (račun, prevozni dokument, izvozno dovoljenje za kmetijsko blago …).

Carinski postopek izvoza obsega poleg carinskega nadzora nad blagom tudi pobiranje morebitnih izvoznih dajatev, izvajanje ukrepov prepovedi in omejitev ter ukrepov trgovinske politike. Izvoženo blago je v skladu z 52. členom Zakona o davku na dodano vrednost oproščeno plačila davka, kar izvoznik dokazuje z ustreznimi dokazili o izstopu blaga s carinskega območja Unije.

V posameznih primerih vložitev elektronske carinske deklaracije ni potrebna, ampak se lahko blago izvozi z ustnim deklariranjem. Takšen način prijave se lahko odobri za blago nekomercialne narave v potnikovi osebni prtljagi, za blago komercialne narave do zneska 1.000 EUR in za drugo blago manjšega ekonomskega pomena, če carinski organi to odobrijo.

Blago, za katero ne velja ukrep prepovedi ali omejitve in katerega vrednost po pošiljki in deklarantu ne presega 3.000 EUR, se lahko da v izvozni postopek pri carinskem uradu izstopa. V tem primeru je carinski urad izvoza hkrati carinski urad izstopa blaga iz Unije. Vrednost po pošiljki in deklarantu pomeni vrednost blaga, ki ga posamezen pošiljatelj pošilja enemu ali več prejemnikom (npr. za enega pošiljatelja se lahko vloži več deklaracij, vendar skupna vrednost blaga, ki ga izvaža en pošiljatelj, ne sme presegati 3.000 EUR).

Širitev poslovanja preko slovenskih meja je gotovo ena izmed poslovnih priložnosti, ki podjetjem pomaga pri ohranitvi in povečanju obsega poslovanja, zato smo za vas pripravili izobraževanje Internacionalizacija poslovanja preko spletne trgovine s pravno obravnavo.

Pripravili: Anja Grahek in Sanda Vodičar Horvat, DATA d.o.o.

Prijava na izobraževanje

Data d.o.o. logotip Evropski sklad za regionalni razvoj
[hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja