Go to Top

Pretvorba družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitve iz notarskega zapisa v obrazec VEM

Pretvorba družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitvi v primeru enostavne d. o. o. iz notarskega zapisa v obrazec VEM se opravi pri notarju.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Na skupinskem svetovanju bodoče podjetnike brezplačno seznanimo s postopki pred, med in po ustanovitvi podjetja. Se vidimo?

Več informacij

D. o. o., ki želi opravljati brezplačne spremembe glede firme, sedeža ali dejavnosti na točkah VEM, vključno z VEM točko DATA (VEM = Vse na Enem Mestu), in ima družbeno pogodbo ali akt o ustanovitvi v obliki notarskega zapisa, mora pred tem opraviti pretvorbo družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitve iz notarskega zapis v obrazec VEM. To lahko družbeniki opravijo pri notarju.

Ta pretvorba pa je mogoče le v primeru, da je kapital vplačan v obliki denarnega vložka. Če ste družbo ustanovili na podlagi vloženih osnovnih opredmetenih sredstev, to ne bo mogoče.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Pretvorba družbene pogodbe v obrazec VEM

Če sta stranki zakonca (gre za premoženjsko pravna razmerja med zakoncema, ki jih zakonca vedno urejata v notarskem zapisu) ali če so družbeniki kadarkoli v družbo vložili stvarni vložek (predmet stvarnega vložka mora biti v družbeni pogodbi naveden), pa je potrebno obiskati notarja. V tem primeru enostavne spremembe na točkah VEM niso mogoče, pišejo na eVEM.

Zakaj je dobro, da imate pogodbo oziroma akt v obrazcu VEM?

Če ste družbo ustanovili pri notarju, čeprav bi jo lahko na točki VEM, boste morali vse ostale storitve, kot so sprememba imena podjetja (firme), sedeža, dodajanje oziroma doregistracija dejavnosti in podobno, doplačati. Na VEM točki DATA pa vse te storitve, vključno s samo registracijo podjetja, opravite na enem mestu in to brezplačno.

Za družbe z omejeno odgovornostjo pa na DATI opravljamo tudi računovodske storitve! Ste že preverili paket za mikro in male podjetnike  – dvostavno knjigovodstvo?

Akt o ustanovitvi

Če družbo ustanavlja samo ena oseba (ustanovitelj), ta oseba sprejme akt o ustanovitvi, za katerega ni potrebno, da je v obliki notarskega zapisa. Akt o ustanovitvi je lahko tudi na posebnem obrazcu v pisni ali elektronski oblik.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Zakaj pretvorba družbene pogodbe/akta o ustanovitvi v obrazec VEM?

Klikni in deli

Družbena pogodba

Družba se ustanovi s pogodbo, ki je lahko sklenjena v obliki notarskega zapisa ali na posebnem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki. Družbeno pogodbo podpišejo vsi družbeniki. Če je družbena pogodba sklenjena na posebnem obrazcu, morajo biti podpisi družbenikov tudi overjeni.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki DATA je brezplačen. Rezervirajte si svoj termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Če družbeno pogodbo za katerega od družbenikov podpiše pooblaščenec, mora biti priloženo družbenikovo pooblastilo. Če je družbena pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa, mora družbenikovo pooblastilo potrditi notar, če pa je družbena pogodba sklenjena na posebnem obrazcu, mora biti družbenikov podpis na pooblastilu overjen. Pooblastilo ni potrebno, če je zastopnik že po zakonu upravičen skleniti pogodbo o ustanovitvi družbe v imenu družbenika.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Pogodba mora vsebovati:

  • navedbo imena in priimka ter prebivališča ali firme in sedeža vsakega družbenika;
  • firmo, sedež in dejavnost družbe;
  • navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka posebej, navedbo družbenika za vsak osnovni vložek in njegov poslovni delež;
  • čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas;
  • morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe poleg vplačila osnovnega vložka, in morebitne obveznosti družbe do družbenikov.

Če se osnovni kapital ali njegov del izroči kot stvarni vložek, se morajo v pogodbi ali prilogi, ki je sestavni del pogodbe, navesti predmet vsakega stvarnega vložka posebej, znesek osnovnega vložka, za katerega se daje stvarni vložek, in družbenik, ki je stvarni vložek prispeval. Več: Ali lahko odprem d. o. o. brez osnovnega kapitala?

Več podrobnosti glede akta in pogodbe boste našli v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Vas mika podjetništvo? Veste, kaj vse lahko opravite na naši VEM točki DATA? Z našo pomočjo se boste lahko lažje odločili glede na vaše potrebe in želje, zato nas pokličite na 01 600 15 30 ali pa nas kontaktirajte po emailu data@data.si in dogovorili se bomo za termin.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja