Go to Top

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas – ali veste, kateri so zakonsko določeni razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas?  Ali veste tudi, če je delodajalec v primeru sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi dolžan delavcu zagotoviti denarno nadomestilo?

template_funckije_za_podjetnike

Zakonsko razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas so naslednji:

  •  s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
  • s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe,
  • s sporazumom,
  • z redno ali izredno odpovedjo,
  • s sodbo sodišča,
  • po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon,
  • v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom

(1) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati s pisnim sporazumom med strankama.

(2) Sporazum, ki ni sklenjen v pisni obliki, je neveljaven.

(3) Ob prenehanju delovnega razmerja mora delodajalec delavca pisno obvestiti o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Opustitev tega obvestila nima vpliva na samo veljavnost sporazuma.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Tekoča zakonodaja (Zakon o delovnih razmerjih, ZDR-1) narekuje, da pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ne more uveljavljati zavarovanec, ki je postal brezposeln po svoji krivdi ali voljo.  To pa bi morda kmalu postalo zgodovina; kot smo že pisali, bi na podlagi predlaganih sprememb  lahko delavci, ki jim je delovno razmerje prenehalo na podlagi sporazuma, uveljavljali pravico do denarnega nadomestila, v kolikor se tej pravici v sporazumu ne bi pisno in izrecno odpovedali.

Upravičeni bi bilo do denarnega nadomestila v polni višini in trajanju glede na posameznikovo zavarovalno dobo, pri čemer bi bilo najdaljše trajanje prejemanja nadomestila omejeno na 6 mesecev.

Preberite tudi:

 

 Prijava na brezplačno izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja