Go to Top

Pravica do vrnitve na isto delovno mesto po izteku materinskega dopusta

Delodajalec mora delavki ob vrnitvi s porodniškega dopusta omogočiti, da zasede isto delovno mesto in pod istimi pogoji kot prej. Če so se med odsotnostjo pravice, ki delavki pripadajo, izboljšale, jih ji mora delodajalec omogočiti takoj, ko se vrne s porodniškega dopusta.

>>> Ali veste, da ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega? Krajši delovni čas zaradi starševstva pa lahko koristijo tudi samozaposleni. Katere so še druge prednosti in slabosti samozaposlitve, razlagamo na našem brezplačnem izobraževanju.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Pravica do vrnitve na isto delovno mesto

Delodajalec mora delavcu po prenehanju materinskega, očetovskega ali starševskega omogočiti, da začne opravljati delo pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Oseba ima pravico do vrnitve nazaj na isto delovno mesto, kot ga je opravljala pred nastopom dopusta. Pogodba o zaposlitvi zaradi izrabe omenjenih dopustov ni prenehala ali se spremenila, torej velja in učinkuje še naprej, enako kot pred izrabo dopustov, povezanih s starševstvom, pojasnjujejo na Ministrstvu za delo.

>>> Starši imajo pravico do krajšega delovnega časa

Delavka mora imeti enake ali boljše pravice kot prej

isto delovno mestoDelovnopravni položaj osebe, ki je izrabila materinski dopust, se po vrnitvi nazaj na delo ne sme spremeniti oziroma poslabšati glede na njen položaj in pravice v delovnem razmerju, ki jih je imela pred nastopom tega dopusta.

>>> Ne spreglejte novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov!

Prav tako mora biti oseba po vrnitvi nazaj na delo deležna vseh izboljšav glede pravic, do katerih je prišlo v času, ko je bila odsotna. Na primer, če bi pridobila višjo plačo, več dopusta, napredovanje … Oseba torej zaradi izrabe omenjenih dopustov ne sme biti na slabšem glede pravic in položaja v delovnem razmerju.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč izrecno določa, da pravice, ki jih je delavec pridobil ali so se izboljšale med odsotnostjo z dela zaradi materinskega, očetovskega, starševskega dopusta, lahko uveljavi takoj, ko se vrne nazaj na isto delovno mesto. Delodajalec mu mora to omogočiti.

>>> Razmišljate o dodatnem zaslužku? Pridružite se nam na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo. Pri nas pa lahko ob pomoči strokovnjakov opravite tudi postopek za ustanovitev podjetja.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja