Go to Top

Potrošniške kreditne pogodbe: kampanja o pravicah potrošnikov

Ob svetovnem dnevu potrošništva oziroma potrošnikovih pravic, ki je 15. marca, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) predstavlja kampanjo o pravicah potrošnikov, konkretno o pravicah, ki jih imajo potrošniki, ko sklepajo potrošniške kreditne pogodbe.

Namen kampanje je ozaveščanje potrošnikov o pravicah, ki jih imajo tudi pri potrošnji.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Potrošnikove pravice zakonodajno ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), potrošnikove pravice in dolžnosti pri sklepanju kreditnih pogodb pa ureja Zakon o potrošniških kreditih (ZVPotK-1). Zakon ureja tudi potrošniške kreditne pogodbe, pri katerih kot jemalec kredita nastopa potrošnik, ki jemlje kredit pod pogoji in za namen, ki jih določa ta zakon.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Nekatere zakonodaje ne smete spregledati ne kot potrošnik, še manj pa kot podjetnik. S katerimi zakoni se mora nujno seznaniti vsak podjetnik?

Več informacij

Potrošniške kreditne pogodbe in njihova vsebina

Kreditna pogodba mora v grobem vsebovati:potrošniške kreditne pogodbe

 • podatke o vrsti kredita (hipotekarni kredit, finančni najem (lizing), odlog plačila, gotovinsko posojilo, prekoračitev na plačilnem računu),
 • podatke o firmi oziroma ime, skupaj z naslovom oziroma sedežem dajalca kredita in kreditnega posrednika, če se pogodba sklepa s pomočjo kreditnega posrednika,
 • skupni znesek kredita in pogoje črpanja,
 • obdobje trajanja kreditne pogodbe,
 • blago ali storitev in njeno vrednost, če gre za kredit v obliki odloga plačila ali za povezano kreditno pogodbo,
 • kreditno obrestno mero in pogoje za njeno uporabo, tudi indeks ali referenčno obrestno mero,
 • efektivno obrestno mero in skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik in je izračunan ob sklenitvi kreditne pogodbe,
 • znesek, število in pogostost plačil, vrstni red dodelitve plačil za različne zneske, ki jih dolguje potrošnik in so zaračunani po različnih kreditnih obrestnih merah, ter podatek o obročnem ali anuitetnem odplačevanju kredita,
 • pravico potrošnika, da pri kreditni pogodbi z dogovorjenim postopnim odplačevanjem glavnice, sklenjeni za določen čas,
 • stroške vodenja enega ali več računov za izvajanje plačilnih transakcij in črpanj,
 • stroške notarskih storitev, če obstajajo,
 • zamudno obrestno mero,
 • pravico potrošnika do predčasnega odplačila kredita in pravico dajalca kredita do nadomestila ter način določitve tega nadomestila,
 • izpisek, ki prikazuje obdobja in pogoje za plačilo obresti ter periodičnih in neperiodičnih stroškov, če se stroški in obresti plačujejo brez odplačila glavnice,
 • zavarovanja, če obstajajo,
 • obstoj oziroma neobstoj pravice potrošnika do odstopa od pogodbe, obdobje trajanja in druge pogoje za njeno uveljavljanje,
 • pravice potrošnika pri odstopu od povezane kreditne pogodbe,
 • pravico potrošnika do razdora in odpovedi kreditne pogodbe,
 • ime in naslov nadzornega organa.

Gospodarsko ministrstvo ob dnevu potrošništva opozarja na pravice pri kreditiranju. 

Klikni in deli

Podrobne informacije o tem, kaj vse je podrobna obvezna vsebina pogodbe, kakšne so lahko spremembe kreditne obrestne mere in stroškov, kako poteka razdor kreditne pogodbe, kadar jo razdre potrošnik oziroma dajalec kredita, o odpovedi in prekinitvi pogodbe za nedoločen čas, nadzoru Banke Slovenije in tržnega inšpektorata ter drugih podrobnostih, pa si lahko preberte tudi v Zakonu o potrošniških kreditih (ZVPotK-1).

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Vsak delodajalec mora poskrbeti, da imajo vsi, ki zanj opravljajo kakršnokoli delo, opravljeno izobraževanje iz varstva in zdravja pri delu.

Več informacij

Ministrstvo vabi na svetovanje v avtobus

MGRT in Evropski potrošniški center Slovenija na svetovni dan potrošnikov, v torek, 15. marca, vabita na Kongresni trg v Ljubljani na Dan odprtih vrat. Predstavniki ministrstva, EPC Slovenija, centra SOLVIT, Tržnega inšpektorata Republike Slovenije ter Informacijskega središča Evropskega parlamenta in Evropske komisije v Sloveniji – Hiša EU bodo v pisarni – starodobnem avtobusu– na voljo za svetovanje pri uveljavljanju pravic potrošnikov pri nakupih doma in v drugih državah EU ter za druge informacije o pravicah potrošnikov in državljanov EU. S tem  dogodkom se pričenja tudi zgoraj omenjena Kampanja o pravicah potrošnikov pri sklepanju potrošniških kreditnih pogodb.

Več o dogodku najdete na spletni strani ministrstva.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja