Go to Top

Opomnik: zaključne bilance do konca marca

Do 31. marca morajo gospodarske družbe in zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) predložiti zaključne bilance oziroma letna poročila o delovanju v preteklem letu. V njih so zajete vse informacije, s katerimi se poslovni subjekti predstavljajo javnosti (kako poslujejo, kakšne so njihove prednosti in podobno), poročila pa bodo javno dostopna na spletnih straneh Ajpesa, zato je pomembno, da je zaključna bilanca pripravljena natančno in pregledno.

izobraževanje

Zaključna bilanca za leto 2023

Če si vodite sami svoje knjigovodstvo, si lahko sami pripravite tudi zaključno bilanco za minulo leto. Prijavite se na zadnji termin!

Več informacij

Za vas imamo delavnico!

Če ste v dvomih, kako pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha, smo za vas pripravili delavnico, ki zajema sestavo, obračun in izdelavo zaključnih poročil za zunanje institucije. Delavnice so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela, na voljo pa je le še termin 18. marca 2016. Več o delavnici si preberite v Zaključna bilanca za leto 2015.

Ste podjetnik? Potem verjetno že vsaj intenzivno razmišljate o zaključni bilanci.

Klikni in deli

Kaj zajemajo zaključne bilance?

Zaključne bilance sestavlja poslovni in računovodski del. V prvem poslovni subjekti predstavijo svoje dosežke, strategijo, prikažejo podatke o prodaji in marketingu ter organizacijsko strukturo, računovodski del pa zajema bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov ter izkaz gibanja kapitala. Več podrobnosti o sestavi zaključne bilance si lahko preberete v prispevku Kako so sestavljena letna poročila.

Zakonske predpise zaključne bilance so zapisane v Zakonu o gospodarskih družbah.

Še nekaj koristnih povezav do naših člankov o letnih poročilih, če sodite med:

Letna poročila lahko predložite preko Ajpesovih spletnih obrazcev:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja