Go to Top

Zaključna bilanca za leto 2023

Predavateljica: Sabina Dimnik | Dunajska cesta 136, Ljubljana | 420 min.

Zaključna bilanca za leto 2023

Vsebina izobraževanja

Spoznajte predavatelja

Predavatelj na izobraževanju
Sabina Dimnik
računovodska, davčna in finančna svetovalka

Sabina Dimnik, dipl. ekon., je strokovna svetovalka z zavidljivim izkušnjami s področja računovodstva in davkov, saj v podjetju Data že 23 let sodeluje s podjetniki in jim pomaga pri razvoju njihovih podjetij. Svoje strokovno znanje deli s strankami, znotraj podjetja in na številnih predavanjih in seminarjih, redno pa pripravlja tudi strokovne članke v novicah podjetja Data.

Tudi samostojni podjetniki, ki ste se odločili za samostojno vodenje knjigovodstva, morate ob koncu poslovnega leta pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha. Da bi vam pri tem čim bolj pomagali, smo pripravili delavnico o pripravi letnih poročil za s. p. – bilance stanja in izkaza uspeha ter davčnega obračuna. Zaključna bilanca za leto 2022 vam po obisku našega seminarja ne bo več delala skrbi, saj vas bo izkušena računovodja korak za korakom naučila, kako jo lahko pripravite popolnoma sami brez dodatnih stroškov!

Delavnica zajema sestavo, obračun in izdelavo zaključnih poročil za zunanje inštitucije (FURS, AJPES), ki jih morajo najkasneje do 31. marca vsakega leta za preteklo leto oddati vsi samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljate dejavnost in vodite poslovne knjige (ne glede na sistem vodenja, enostavno ali dvostavno knjigovodstvo).

Delavnico Zaključna bilanca za leto 2022 smo oblikovali tako, da smo jo razdelili na teoretični in praktični del.

Program

I. Teoretični del delavnice Zaključna bilanca za leto 2022:

Udeležence bomo seznanili z naslednjimi teoretičnimi podlagami:
 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1),
 • Slovenski računovodski standardi,
 • Zakon o dohodnini (ZDoh-2),
 • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2),
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).
Udeleženci bodo spoznali naslednje pomembne pojme:
 • aktiva in pasiva,
 • stroški in odhodki,
 • prihodki,
 • prilivi in odlivi,
 • davčno priznani prihodki in odhodki,
 • davčno nepriznani prihodki in odhodki,
 • davčno priznane amortizacijske stopnje,
 • davčne olajšave,
 • izguba ali dobiček,
 • davčna osnova,
 • davčna obveznost,
 • akontacija davka/dohodnine.

II. Praktični del delavnice Zaključna bilanca za leto 2022:

V praktičnem delu delavnice bomo udeležencem predstavili, kako se izdela zaključna poročila za institucije, ki jih zahtevajo – za Finančno upravo RS in AJPES. Podrobno bomo razložili, kako so zaključna poročila sestavljena in kako se izdela davčni obračun. Uporabili bomo vsem razumljive primere, saj vam želimo čimbolj plastično prikazati, kako bo nastala zaključna bilanca za vaše podjetje ali samostojno dejavnost!

Posebej bomo izpostavili:
 • zaključek poslovnih knjig,
 • popis sredstev in obveznosti do njihovih virov,
 • sestavljanje bilance stanja,
 • sestavljanje izkaza poslovnega izida,
 • izpolnjevanje obrazca.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Seminar je namenjen vsem samostojnim podjetnikom, ki sami vodijo svoje knjigovodstvo in bi želeli samostojno pripraviti tudi letna poročila, ki jih morajo oddati pristojnim institucijam. Priporočamo ga tudi vsem tistim samostojnim podjetnikom, ki bi želeli imeti boljši vpogled v letna poročila svojega podjetja ali samostojne dejavnosti, ki jih pripravi računovodja.

Trenutno za seminar ni razpisanih terminov.

Vaša naložba v znanje

160,00 EUR +DDV

Prijavite se

Prijavo na seminar lahko opravite tudi preko telefona na 01 6001 530 ali data@data.si. Preverite tudi seznam ostalih izobraževanj.

Ko bomo prejeli vašo prijavo na seminar, vam bomo poslali predračun. Vljudno vas prosimo, da ga poravnate vsaj 3 dni pred udeležbo, saj bomo le tako vedeli, da se boste seminarja zagotovo udeležili.

V kolikor se seminarja ne boste mogli udeležiti, nas vsaj 3 dni pred pričetkom seminarja obvestite (po telefonu 01 6001 530 ali e-pošti data@data.si), da bomo vaše mesto odstopili drugemu.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 delovne dni pred pričetkom izobraževanja. Odjav oz. sprememb po tem terminu iz organizacijskih razlogov ne moremo upoštevati. V kolikor se ne boste odjavili prej kot 3 dni pred dogodkom, vam zaračunamo administrativne stroške, in sicer v vrednosti 20% kotizacije.

Udeleženci tega izobraževanja so izbrali tudi

Trenutno za predloge še ni dovolj podatkov.