Go to Top

Pokojnine: ZPIZ zamuja z akontacijo?

Izplačilo prve pokojnine je pravica, ki jo večina svežih upokojencev težko pričakuje. Sindikat upokojencev Slovenije opozarja na zaplete pri izplačilu akontacije pokojnin.

Gre za primere, ko ima oseba pravico do pokojnine, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) pa ji ne odmeri zakonske pravice do akontacije pokojnine, kadar ni mogoče določiti višine pokojnine ali dokončati postopka.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) namreč določa: “Kadar se v postopku ugotovi, da ima zavarovanec pravico do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja, njegove višine pa ni mogoče določiti ali ni mogoče dokončati postopka zaradi kakšnega predhodnega vprašanja, se mu začasno izplačuje akontacija, določena po zbranih podatkih.”

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Imate še nekaj let do upokojitve? Morda je zdaj pravi čas, da uresničite svojo podjetniško idejo! Pridružite se nam na brezplačnem izobraževanju o tem, kako s svojim hobijem zaslužiti!

Od tu je samo še korak do ustanovitve podjetja, ki ga lahko hitro in brezplačno registrirate na VEM točki Data.

Ste preverili, če vam je ZPIZ nakazal pravilen znesek letnega dodatka za upokojence?

Je pravica do pokojnine kršena?

V Sindikatu upokojencev Slovenije so ogorčeni, pa tudi zaskrbljeni glede izvajanja ustavne pravice do socialne varnosti, vključno s pokojnino. To pravico namreč določa 50. člen Ustave RS: “Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine.” To pravico pa izvaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. V Sindikatu poudarjajo, da ne glede na zakonske roke, ki so opredeljeni v teh postopkih in lahko trajajo tudi do šest mesecev, nihče ne sme ostati brez socialne varnosti.

Akontacija se v skladu z določili zakona izplačuje na podlagi naloga, ki ga izda pooblaščeni delavec zavoda. Nalog za izplačilo akontacije se pošlje tudi zavarovancu. Po podatkih sindikata je ZPIZ v različnih območnih enotah obravnaval vloge na enak način. Naloga za izplačilo akontacije ni izdal, čeprav je bilo jasno, da bo postopek trajal dlje časa zaradi pridobitve potrebnih podatkov za izračun višine pokojnine. Pooblaščeni delavec zavoda pa naloga za izplačilo akontacije kljub temu ni izdal.

»Ljudje v tem času ostanejo brez socialne varnosti, brez zdravstvenega zavarovanja in brez sredstev za preživljanje, prepuščeni sami sebi ali družinskim članom, če jih ti lahko preživljajo,« opozarjajo v Sindikatu. Dodajajo, da je takšno ravnanje zavoda nedopustno. »Ni dovolj ustavna pravica do socialne varnosti in pokojnine, ni dovolj zakonska pravica do akontacije pokojnine, če tisti, ki so za to zadolženi, teh pravic ljudem ne zagotovijo. Slovenija je pravna in socialna država zagotavlja ustava. Zato pozivamo ZPIZ, da preneha s takšno prakso in nemudoma zagotovi upravičenkam in upravičencem do pokojnine akontacijo,« zahtevajo.

ZPIZ: taki primeri so izjemno redki

Za pojasnila smo prosili tudi ZPIZ. Odgovorili so, da so primeri, ko so posamezniki sicer upravičeni do pokojnine, pa se jim zaradi pridobivanja manjkajočih podatkov do izdaje odločbe akontacija pomotoma ne bi izplačevala, izjemno redki. Zatrdili so, da se takoj, ko se takšen primer ugotovi, izda nalog za akontacijo in prednostno posreduje v izplačilo. Take primere odkrijejo bodisi po opozorilu stranke bodisi preko notranjih kontrol v ZPIZ-u.

Sicer pa na ZPIZU zagotavljajo, da si prizadevajo, da bi bili zahtevki strank rešeni v najkrajšem možnem času oziroma vsaj znotraj zakonskih rokov. “Kljub temu se lahko zgodi, da odločba ne more biti izdana v roku. Običajno pride do tega takrat, ko zavod ne razpolaga z vsemi podatki, ki so za izdajo odločbe potrebni. Zakaj je prišlo do zamude v konkretnem primeru, na podlagi navedb v dopisu ni mogoče pojasniti, zato predlagamo, da nam pobudniki posredujejo podatke o konkretnih zadevah, da jih bomo lahko preverili in ustrezno ukrepali,” so zapisali.

Zatrjujejo namreč, da se nalog za akontacijo praviloma izda takoj, ko se v postopku priznavanja pravice do pokojnine ugotovi pomanjkljivost podatkov. Tako zagotovijo, da zavarovanec v času do izdaje odločbe ne ostane brez dohodka, s čimer mu je tako zagotovljena socialna varnost.

Zahtevajte pokojnino pravočasno!

Zakonsko določeni rok za izdajo odločbe je skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku dva meseca od prejema popolne zahteve. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za postopke, v katerih je potrebna izdaja izvedenskega mnenja invalidske komisije, določa rok štirih mesecev. V postopkih, v katerih se pravica prizna na podlagi mednarodnih pogodb, pa je rok šest mesecev od prejema popolne zahteve.

Enako velja v primeru izdaje naloga za izplačilo akontacije. Zato je običajno, da večina zavarovancev vloži zahtevo za priznanje pravice do pokojnine najmanj dva meseca pred datumom upokojitve. Če pa je zavarovanec vlogo podal tik pred datumom upokojitve, se takšne vloge obravnavajo prednostno, zatrjujejo na ZPIZ-u.

Upokojevanje 2018 z novimi starostnimi pogoji.

Poznate trenutne pogoje za upokojevanje? Ženske v Sloveniji bodo morale, glede na leto 2017, delati 4 oziroma 6 mesecev dlje, moški pa 4 mesece dlje.

Upokojevanje 2018 za ženske:

StarostPokojninska doba
59 let in 8 mesecev
(+ 4 mesece glede na 2017)
40 let brez dokupa
(+ 4 mesece glede na 2017)
64 let
(+ 6 mesece glede na 2017)
najmanj 20 let
65 let (enako kot v letu 2017)najmanj 15 let zavarovalne dobe

Upokojevanje 2018 za moške:

StarostPokojninska doba
60
(+ 4 mesece glede na leto 2017)
40 let brez dokupa
65 let
(enako kot v letu 2017)
najmanj 15 let zavarovalne dobe

Veste, kdo se lahko predčasno upokoji? Pisali smo tudi, kdo lahko prosi za ponoven izračun pokojnine.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja