Go to Top

Pirotehnični izdelki: zakonska ureditev prodaje in uporabe

Pirotehnični izdelki in prodaja le-teh je načeloma dovoljena vse leto. Vendar pa je pri tem potrebno upoštevati zakonsko določene omejitve. Omejitve in pogoje za zakonito prodajo pirotehničnih izdelkov predstavljamo v nadaljevanju.

 

Statistični podatki nakazujejo, da prodaja pirotehničnih izdelkov iz leta v leto upada. Slednje gre pripisati vse večji ozaveščenosti o škodljivih vplivih. Poleg tega pa niti ni zanemarljiva cena pirotehničnih izdelkov.  Kljub temu pa nekaterim ni (pre)težko na široko odpreti denarnice, ko gre za pirotehniko. Tega ne vidijo kot metanje denarja v zrak. Vendar dejansko gre za metanje deleža plače v zrak.

Za baterijo z 200 izstrelki je potrebno odšteti tudi več kot 100 eur. Ste se kdaj vprašali, koliko ur ste morali oddelati v službi za 100 eur? 

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Pirotehnični izdelki

Bliža se veseli december. To je tisti mesec v letu, ko se proda in uporabi največ pirotehničnih izdelkov. Ker gre za nevarne izdelke, je tako njihova prodaja kot tudi uporaba omejena.

Kot pirotehnični izdelek se šteje vsak izdelek, ki vsebuje eksplozivne snovi, pirotehnične snovi ali eksplozivno mešanico snovi, ki proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali kombinacijo takih učinkov, ki so posledica eksotermnih kemičnih reakcij. Med pirotehnične izdelke sodijo ognjemetni izdelki, pirotehnični izdelki za odrska prizorišča in drugi pirotehnični izdelki.

Niste prepričani, če Vaše podjetje za prodajo pirotehničnih izdelkov izpolnjuje vse pogoje? Potrebujete pravno svetovanje? Datini pravniki so tu za Vas! Pišite jim na data@data.si in si rezervirajte termin za svetovanje!

 

Kategorije pirotehničnih izdelkov

Pirotehnični izdelki se v skladu z zakonom razvrščajo v več kategorij, in sicer:

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Ognjemetni izdelki:

 • kategorija F1: predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih. Sem sodijo tudi ognjemetni izdelki, namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih;
 • kategorija F2: predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa ter so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem;
 • kategorija F3: predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi;
 • kategorija F4: predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi;

Pirotehnični izdelki za odrska prizorišča:Pirotehnični izdelki: zakonska ureditev prodaje in uporabe

 • kategorija T1: pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki predstavljajo majhno nevarnost;
 • kategorija T2: pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki so namenjeni za uporabo samo osebam s strokovnim znanjem.

Drugi pirotehnični izdelki:

 • kategorija P1: pirotehnični izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost, razen ognjemetnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča;
 • kategorija P2: pirotehnični izdelki, s katerimi lahko ravnajo ali jih uporabljajo samo osebe s strokovnim znanjem, razen ognjemetnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Omejitve prodaje pirotehničnih izdelkov

Za dejavnost prometa oziroma trgovine s pirotehničnimi izdelki je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa. Dovoljenje za trgovino na debelo izdaja Ministrstvo za notranje zadeve, dovoljenje za trgovino na drobno pa upravna enota.

Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od:

 • 14 let – za kategorijo F1,
 • 16 let – za kategorijo F2,
 • 18 let – za kategorije P1 in T1.

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja.

Fizičnim osebam je prepovedana prodaja, posest in uporaba drugih pirotehničnih izdelkov kategorije P1 za vozila, vključno z zračnimi blazinami in zategovalniki varnostnih pasov, razen če so vgrajeni v vozilo ali v snemljivi del vozila. Prodaja (pa tudi posest in uporaba) ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3 katerih glavni učinek je pok, je prepovedana.

Pirotehnične izdelke kategorij F3, F4, T2 in P2 lahko kupuje, poseduje ali uporablja pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki. Izjema so baterije in kombinacije:

 • po harmoniziranih standardih iz kategorije F3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in
 • fontan po harmoniziranih standardih iz kategorije F3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku.

Slednje lahko kupujejo, posedujejo in uporabljajo tudi fizične osebe, stare najmanj 18 let. Vendar zanje velja pogoj, da baterije ali kombinacije ne vsebujejo rakete, ognjemetne bombe, bombe v možnarju in izdelkov, katerih glavni učinek je pok, iz harmoniziranih standardov.

Predpisani varnostni ukrepi

Pri prometu s pirotehničnimi izdelki je dolžna pravna oseba ali podjetnik poskrbeti za varnost oseb in premoženja, za varstvo pred požarom ter izvajati vse druge ukrepe, določene v relevantnih predpisih. Potrebno je imeti izdelan načrt ravnanja ob nesreči ali drugem izrednem dogodku (eksplozija, požar, vlom ipd.). Objekti, v katerih se opravlja dejavnost prometa s pirotehničnimi izdelki, morajo biti varovani.

Pravni nasvet

Pravna oseba ali podjetnik, ki se ukvarja s prometom s pirotehničnimi izdelki, mora ob izgubi ali kraji pirotehničnih izdelkov nemudoma oziroma najkasneje v 12 urah obvestiti najbližjo policijsko postajo, če gre za:

 • ognjemetne izdelke, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam (splošno znani kot »ognjemetni izdelki za poklicno uporabo«) in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi,
 • pirotehnične izdelke za uporabo na odru, ki so namenjeni za uporabo samo osebam s strokovnim znanjem,
 • pirotehnične izdelke, s katerimi lahko ravnajo ali jih uporabljajo samo osebe s strokovnim znanjem.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja