Go to Top

Odgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti

Ste imetnik nevarne stvari ali pa se ukvarjate z nevarno dejavnostjo? Preverite ali in v katerih primerih boste odgovorni za škodo, ki iz takšne stvari ali dejavnosti izvira. Za dodatne informacije so vam na voljo naši pravni strokovnjaki.

Informativni izračun plače

Kaj je nevarna dejavnost in kaj nevarna stvar?

Nevarna stvar oziroma nevarna dejavnost je stvar oziroma dejavnost, iz katere izvira takšna nevarnost, kjer obstaja neobičajno velika možnost, da tretjim osebam ali njihovemu premoženju nastane škoda in je pri tem ob normalnem teku dogodkov pričakovati, da tako nastala škoda ne bo majhna. Ali v določenem primeru gre za nevarno stvar ali nevarno dejavnost, je potrebno presojati v vsakem primeru posebej.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Kdo je odgovoren za škodo?

Splošno pravilo glede odgovornost določa Obligacijski zakonik. Za škodo od nevarne stvari tako odgovarja njen imetnik, za škodo od nevarne dejavnosti pa kdor se z njo ukvarja.

Če je bila imetniku nevarna stvar na protipraven način odvzeta, za škodo ne bo odgovarjal. Tedaj bo namreč za škodo, ki iz nje izvira, odgovoren tisti, ki je nevarno stvar imetniku protipravno vzel. Izjema velja, če je imetnik za odvzem stvari sam odgovoren.

Iščete zanesljiv računovodski servis?

Namesto imetnika stvari bo odgovarjal tudi tisti, ki mu je imetnik zaupal stvar v uporabo, ali tisti, ki je sicer dolžan stvar nadzorovati, ni pa pri njem na delu. Vendar pa bo poleg njega v določenih primerih odgovarjal tudi imetnik stvari. Ta bo soodgovoren, če je škoda posledica skrite napake ali skrite lastnosti stvari, na katero ni opozoril. V tem primeru ima odgovorna oseba, ki je oškodovancu plačala odškodnino, pravico zahtevati njen celoten znesek od imetnika.

Imetnik, ki je nevarno stvar zaupal osebi, ki ni bila usposobljena ali upravičena z njo ravnati, je v celoti odgovoren za škodo, ki zaradi takšne stvari nastane.

Pravni nasvet

Kdaj je imetnik nevarne stvari oproščen odgovornosti za škodo?

Imetnik je oproščen odgovornosti za škodo, če dokaže:

  • da škoda izvira iz kakšnega vzroka, ki je bil izven stvari in njegovega učinka ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti;
  • da je škoda nastala izključno zaradi dejanja oškodovanca ali koga tretjega, ki ga ni mogel pričakovati in se njegovim posledicam ne izogniti ali jih odstraniti.

Če je oškodovanec sam prispeval k nastanku škode, je imetnik deloma prost odgovornosti.

Če pa je k nastanku škode prispeval nekdo tretji, bo zanjo odgovarjal oškodovancu solidarno z imetnikom stvari.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja