Go to Top

Napotitev tujih delavcev na delo v Republiko Slovenijo

Napotitev tujih delavcev v Slovenijo

Napotitev tujih delavcev – v katerih primerih lahko tuji delodajalci v Republiko Slovenijo napotijo svoje delavce? Za dodatna vprašanja glede napotitev tujih delavcev v Slovenijo se lahko obrnete na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun dohodnine

Državljani tretjih držav na teritoriju Republike Slovenije najpogosteje opravljajo delo:

 • na podlagi zaposlitve pri slovenskem delodajalcu po predhodni pridobitvi enotnega dovoljenja za bivanje in delo ali
 • kot zaposleni pri tujem delodajalcu, ki jih je napotil na delo v Republiko Slovenijo.

Tuji delodajalec lahko napotitev tujih delavcev  v Republiko Slovenijo opravi, če gre za namen:

 1. izvajanja čezmejnih storitev v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pogodbe z naročnikom storitve iz držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije ali na podlagi pogodbe z izvajalcem storitve, ki ima sklenjeno pogodbo z naročnikom storitve iz držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije;
 2. usposabljanja v gospodarski družbi s sedežem v Republiki Sloveniji, s katero je delodajalec kapitalsko povezan ali če gre za poslovno-tehnično sodelovanje ali prenos tehnologije;
 3. izvedbe določenih nalog v subjektu gostitelju, s katerim je delodajalec povezan, če subjekt gostitelj izpolnjuje naslednje pogoje:
  • da aktivno posluje,
  • da je, če ima zaposlene delavce, za dohodke iz delovnega razmerja predlagal obračune davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Vas zanima napotitev tujih delavcev na delo v Slovenijo? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

V vseh navedenih primerih je potrebno za delavce pridobiti enotno dovoljenje za napotene delavce. Pri tem je dovoljenje mogoče pridobiti samo za delavce, ki so že najmanj devet mesecev zaposleni pri delodajalcu ali kapitalsko povezani družbi iz tretje države. Izjema velja, če gre za usposabljanje napotenih (in slovenskih) delavcev v povezanih gospodarskih družbah.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Napotitev tujih delavcev v praksi

V praksi gre pri napotovanju tujih delavcev največkrat za izvajanje čezmejnih storitev. Hkrati gre za izvajanje nalog v subjektu gostitelju, s katerim je delodajalec povezan.

Pri slednjem se tuji delodajalci v zadnjem letu srečujejo predvsem s težavo dokazovanja aktivnega poslovanja subjekta gostitelja. Aktivno poslovanje subjekta gostitelja je kot pogoj za napotitev tujih delavcev uzakonil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2018.

Pravni nasvet

Za napotitev tujih delavcev v povezano družbo (subjekt gostitelj) je tako delodajalec dolžan izkazati:

 • da je pri subjektu gostitelju najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposlena najmanj ena oseba (za poln delovni čas), ali
 • da je imel subjekt gostitelj v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti najmanj v višini 10.000 evrov na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.

V primeru subjektov, ki so registrirani manj kot šest mesecev, kot dokaz aktivnega poslovanja zadostuje, če je subjekt gostitelj investiral najmanj 50.000 evrov v dejavnost, v okviru katere bo napoteni tujec izvajal naloge.

Izvajanje nalog v subjektu gostitelju – povezani družbi iz Republike Slovenije, brez izkazanega aktivnega poslovanja slednje, torej ni več mogoče. S predmetno spremembo so se tako zaostrili pogoji in zožile možnosti za napotitev tujih delavcev na delo v Slovenijo.

Vas zanima napotitev tujih delavcev na delo v Slovenijo in potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja