Go to Top

Novosti za brezposelne v letu 2020

Novosti za brezposelne so nastopile z novelo zakona o urejanju trga dela, in sicer 27. decembra 2019. Nekatera določila novele – katere cilj je omejiti prekarnost na trgu dela in podaljšati delovno aktivnost prebivalstva, pa bodo uveljavljene naknadno.

Vse predvidene novosti za brezposelne bodo tako pričele veljati s pričetkom uporabe spremenjenih pravil evidentiranja izrabe delovnega časa. A vendar najpozneje s 1. januarjem 2021.

Med ključnimi novostmi zvišanje denarnega nadomestila

Ena ključnih novosti za brezposelne je tako zvišanje najnižjega denarnega nadomestila iz 350 na 530,19 evra bruto. Namen ukrepa je izboljšati socialno-ekonomski položaj brezposelnih oseb. Na drugi strani pa se podaljšuje zavarovalna doba – potrebna za izplačilo nadomestila – iz veljavnih devet na deset mesecev v zadnjih 24 mesecih.

Mlajši od 30 let bodo še naprej upravičeni do nadomestila, v primeru, da imajo najmanj 6 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 24 mesecih. Prehod iz brezposelnosti na trg dela lahko predstavlja tudi samozaposlitev. Vas zanima, kako odpreti s.p.? Obiščite našo VEM točko Data, kjer je ustanovitev podjetja popolnoma enostavna in brezplačna.

Informativni izračun plače

Novosti za brezposelne med starejšo populacijo v veljavi od marca dalje

Dve novosti za brezposelne prinaša zakon tudi posebej za starejšo populacijo. Spreminjajo se namreč pogoji pri določitvi njihovega denarnega nadomestila. Denimo za zavarovance, ki so starejši od 53 let in imajo več kot 25 let zavarovalne dobe, je predvideno prejemanje denarnega nadomestila v trajanju 19 mesecev. Medtem ko so posamezniki, ki presegajo starost 58 let in imajo zavarovalno dobo daljšo od 28 let, upravičeni do prejemanja nadomestila v trajanju 25 mesecev.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Pravice do denarnega nadomestila pa ne bodo mogli po novem uveljavljati zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za poklicno in starostno pokojnino. Novosti za brezposelne, ki se dotikajo starejše populacije zavarovancev bodo tako stopile v veljavo šele od 27. marca tekočega leta.

Finančnih sankcij za brezposelne z marcem ne bo več

Ravno tako se med novosti za brezposelne vključuje tudi odprava finančne sankcije za osebe, ki se po vročitvi odpovedi pogodbe o zaposlitvi – v roku treh dni – ne prijavijo v evidenco iskalcev zaposlitve. Dosedanja ureditev tem osebam, ki se znajdejo v tovrstnem prekršku, odmeri le 60 odstotkov višine od povprečja plač, namesto 80 odstotkov.

Takšni represivni ukrepi posegajo v socialno varnost posameznika. Zato jih je bilo potrebno v okviru novosti za brezposelne  odpraviti. Ukrep bo pričel veljati s 27. marcem 2020. Bi se samozaposlili, pa ne veste, katere so prednosti in slabosti samozaposlitve? Vas zanima, kako je sestavljena plača in kakšne so dajatve državi? Obiščite naš seminar Prednosti in slabosti samozaposlitve, ki ga vodijo izkušeni Datini svetovalci.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Prenovljena zakonodaja o urejanju trga dela vnaša tudi spremembe za upokojence, ki opravljajo občasna in začasna dela. Čeprav ravno te sodijo med najbolj ranljivo skupino prebivalstva, saj so pogosto osamljeni, onemogli in pogosto tudi finančno okrnjeni, jih je država v preteklosti že dodatno »kaznovala«. Opravljali so lahko le 60 ur dela v koledarskem leto, kar je omejevalo njihov socialno-ekonomski položaj.

Tovrsten represivni ukrep se bo po novem malce razrahljal, saj bodo lahko opravili 30 ur dela več, torej 90. Pri čemer se določen obseg dovoljenih ur (720) na letni ravni ne spreminja. Razmišljate o opravljanju občasnega dela prek avtorske ali podjemne pogodbe? Če ne veste, katera se bolj izplača, preverite z našim kalkulatorjem.

Informativni izračun za avtorsko in podjemno pogodbo

Znanje slovenskega jezika nova zahteva za tuje državljane

Še ena od novosti za brezposelne zadeva tudi tuje državljane. Po novem je namreč predpisana zahteva po osnovnem znanju slovenskega jezika (raven A1). Ta izpolnjen pogoj je nujen, če se bodo dotični želeli vpisati v evidenco brezposelnih. Iz tega niso izvzeti tudi državljani-EU, Švice in držav evropskega gospodarskega prostora, ki se bodo morali v okviru iskanja zaposlitve vključiti v tečaj osnovnega slovenskega jezika in pristopiti k izpitu. S tem ukrepom je mišljena višja raven integracije na trg dela brezposelnih iz tretjih držav. Spremembe za državljane-EU so pričele veljati že 27. decembra 2019, za državljane tretjih držav pa stopijo v veljavo 27. marca v aktualnem letu. Tudi tuji državljani lahko v Sloveniji registrirajo podjetje. Pišite nam na data@data.si.

Četudi so bile novosti za brezposelne usklajene s socialnimi partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, bi jih težko razglasili za socialno inovacijo. Zavarovalna doba se bo podaljšala, najnižji znesek nadomestila za brezposelnost še vedno ne dosega praga revščine in ravno tako upokojenci ne bodo bistveno pridobili.

Poleg tega pa bodo izločeni iz evidence brezposelnih oseb tudi tisti, ki bodo odklonili »ustrezno« zaposlitev ali vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Morda vas zanima tudi:

  1. Dohodninska lestvica 2020
  2. Kalkulatorji za informativne izračune
  3. Bruto – neto izračun plače
  4. Minimalna plača

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja