Go to Top

Denarno nadomestilo in zaslužek brezposelne osebe

Denarno nadomestilo za brezposelnost je eden izmed socialnih transferjev. Natančneje ga ureja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD). Lahko pa, četudi prejemate denarno nadomestilo, kot brezposelni nekaj dodatno zaslužite. Kako? To vam povemo na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Prijava na izobraževanje

Višina denarnega nadomestila

denarno nadomestilo

Višino zneska denarnega nadomestila določa omenjeni Zakon o urejanju trga dela. Izplačano denarno nadomestilo za brezposelnost ne more biti nižje od 350 evrov in ne višje od 892,50 evra bruto.

Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna mesečna plača zavarovanca, prejeta v obdobju osmih mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti.

Prve tri mesece nadomestilo znaša 80 odstotkov povprečne mesečne plače, ki jo je brezposelna oseba prejela v obdobju osmih mesecev pred izgubo zaposlitve. V nadaljevanju pa se denarno nadomestilo za brezposelnost znižuje. Po preteku treh mesecev, bo naslednjih devet mesecev nadomestilo znašalo 60 odstotkov povprečne mesečne plače. Po izteku enega leta pa 50 odstotkov.

Veste, kako uveljavljati pravico do denarnega nadomestila in koliko časa vam ta pripada?

Zaslužite lahko do 200 evrov mesečno

V pravni službi Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) poudarjajo, da ZUTD v 67. členu določa, kdaj se zavarovancu zniža denarno nadomestilo zaradi pridobivanja dohodka iz dela.

Kot dohodek iz dela se šteje vsak dohodek iz katerega koli pogodbenega razmerja, na podlagi katerega oseba opravi fizično ali intelektualno delo. Vključno z opravljanjem storitev in ustvarjanjem ali izvedbo avtorskega dela. Na ZRSZ dodajajo še, da je dohodek iz dela tudi dohodek za opravljeno delo oziroma storitev prokurista ali za vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba.

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Kako lahko z vašim hobijem dodatno zaslužite?

Več informacij

Do znižanja pa pride le v primeru, če zaslužek brezposelne osebe preseže 200 evrov mesečno. “Denarno nadomestilo se zniža zavarovancu, ki v času upravičenosti do denarnega nadomestila med brezposelnostjo opravi delo, za katero prejme ali je upravičen prejeti dohodek iz dela, ki po plačilu davkov in obveznih prispevkov mesečno presega 200 evrov,” so pojasnili na ZRSZ.

Denarno nadomestilo se zavarovancu zniža za 50 odstotkov dohodka iz dela, ki presega znesek 200 evrov. Ne glede na navedeno pa se znižanje ne izvede, če bi bilo denarno nadomestilo treba znižati za manj kot 20 evrov.

Brezposelna oseba lahko torej nekaj malega dodatno zasluži tudi s kakšnim svojim hobijem ali s pomočjo na domu. Delo lahko opravlja na podlagi osebnega dopolnilnega dela.

Prijava na izobraževanje

Denarno nadomestilo boste po novem lahko prejemali dlje

Nova zakonodaja prejemnikom denarnega nadomestila prinaša nekaj sprememb. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela naj bi namreč poskrbel za hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb. Po novem bodo tako nižje in srednje izobraženi prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost lahko nagrajeni. In sicer, če si bodo že v času prejemanja denarnega nadomestila našli zaposlitev. V tem primeru bodo lahko največ eno leto prejemali še 20 odstotkov denarnega nadomestila.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja