Go to Top

Minimalna plača – minimalno nadomestilo

Minimalna plača v letošnjem letu znaša 842,79 evra bruto oziroma 638,42 evra neto. Minimalno je po taki plači tudi nadomestilo za brezposelnost… Najnižje je 350 evrov.

Minimalna plača je realnost za skoraj 34.000 zaposlenih v Sloveniji. Med dejavnostmi z najnižjo povprečno plačo v maju 2018 sta bila gostinstvo in gradbeništvo.

Ste med prejemniki minimalne plače tudi vi? Torej je skrajni čas, da razmislite o dodatnem zaslužku. V dober posel denimo lahko spremenite svoj najljubši hobi. Kako? To izveste na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Komu pripada minimalna plača 2018?

Vsak, ki pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela polni delovni čas, je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) minimalno plačo sestavlja osnovna plača delavca za določen mesec ter del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo (razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa). Preberite, kdaj so zaposleni dolžni opravljati nadurno delo in kako nadure v podjetju urediti, da bo vse v skladu z zakonodajo.

Iz minimalne plače so izvzeti tudi trije dodatki dodatke za delo v posebnih pogojih dela: dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju).

>>> Iz bruto plače si neto plačo zaposleni lahko enostavno izračunate z našim kalkulatorjem: 

Informativni izračun plače

Tudi nadomestilo za brezposelnost bo minimalno

Višina nadomestila za brezposelnost se izračuna na podlagi povprečne mesečne plače, ki jo je brezposelni prejel v obdobju osmih mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti. Za zavarovanca, ki je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih, pa je osnova za odmero pravice njegova povprečna plača, prejeta v petih mesecih pred mesecem nastanka brezposelnosti). Nadomestilo se s trajanjem brezposelnosti niža:

  • prve tri mesece: znaša 80 %,
  • v naslednjih devetih mesecih: 60 %,
  • po izteku enega leta: 50 % povprečne mesečne plače.

Izplačano denarno nadomestilo ne more biti nižje od 350 evrov.

minimalna plačaZ Zavoda RS za zaposlovanje so nam posredovali izračun višine nadomestila za brezposelnost za hipotetičnega brezposelnega, ki je prejemal minimalno bruto plačo v višini 842,79 EUR.

V prvih treh mesecih brezposelnosti bo prejemal 674,23 evra bruto denarnega nadomestila (80 % od osnove)  oziroma 527,92 evra neto (prispevki znašajo 146,31 evra – akontacije dohodnine pa se ne plača, ker znaša povečana splošna olajšava 543,32 evra).

Po preteku treh mesecev se višina bruto denarnega nadomestila določi v višini 60 % od osnove (v tem primeru 60 % od 842,79 evra bruto).

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Če ste med prejemniki minimalne plače in vam grozi izguba službe, začnite čimprej razmišljati o alternativnih rešitvah. Kaj pa, če bi začeli delati po svojih zamislih in ustvarjati dobiček zase, ne za delodajalca?

Kdaj lahko pridobite denarno nadomestilo?

Pridobite ga lahko:

  • če ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za brezposelnost najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
  • če ste mlajši od 30 let in pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev vzadnjih 24 mesecih,
  • če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa prispevkov ni plačal),
  • če ste brezposelni in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji ter izpolnjujete druge, z zakonom določene pogoje ter
  • se prijavite pri zavodu za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja