Go to Top

Kriptovaluta lahko tudi izgubi vrednost

Kriptovaluta izgublja vrednost – kako bo potem z obdavčitvijo?

Kriptovaluta oziroma njena vrednost niha, posledično pridobiva ali izgublja na vrednosti. Izgube v primeru trgovanja lahko znižajo obdavčitev – toda le v izjemnih primerih.

Obračunajte si plačo!

Definicija – kaj sploh je kriptovaluta?

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Gre za elektronski denar ali menjalno sredstvo, ki smo ga prvič spoznali leta 2018. Skozi leta je nastalo več različnih valut, ki se med seboj razlikujejo po velikosti blokov, hitrosti transakcij, metodi distribucije algoritmih verifikacije in po namenu uporabe. V današnjem času jih je zagotovo več kot 100 različnih kriptovalut. Ker kriptovalute obstajajo v »oblaku«, se lahko zgodijo tudi neprijetne stvari, kot so kraja iz denarnic. Zato je varnost le-teh enako nujna kot pri drugih oblikah denarnih sredstev.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Obdavčitev kriptovalute

Fizična oseba, rezident Slovenije, ob ustvarjenem dobičku ob prodaji kriptovalute ne plačuje dajatev, v kolikor se s tem ne ukvarja kot dejavnostjo. V tem primeru, bi moral ustrezno registrirati dejavnost (npr. kot samostojni podjetnik) in obračunati ter plačevati ustrezen davek iz dejavnosti (dohodnina).

Primer 1: normirani SP/kriptovaluta-dobiček
kom protivrednost v EUR
nakup 50,5 10.000
prodaja 50,5 11.000
dobiček 1.000
obdavčitev 40

Pravna oseba, rezident Slovenije, ki se ukvarja z dejavnostjo rudarjenja ali trgovanja z virtualnimi valutami, ustvarja dohodke iz dejavnosti. Prihodki nastanejo iz naslova ustvarjenega dobička ob prodaji in s tem višajo davčno osnovo za obdavčitev podjetja.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Primer 2: običajen DOO/kriptovaluta dobiček
kom protivrednost v EUR
nakup 50,5 10.000
prodaja 50,5 11.000
dobiček 1.000
obdavčitev 190

 

Kriptovaluta se pojavi lahko tudi kot plačilo za delo, storitev ali prodano blago. V tem primeru nadomesti običajne denarne valute, in se dohodek obdavčuje kot običajno – kot če bi bil izplačan v evrih.

računovodsko svetovanje

Izguba vrednosti kriptovalute na trgu

Kadar kriptovaluta izgublja vrednost na trgu, praviloma zavezanci ne opravijo prodaje, pa vendar v kolikor se situacije pojavi, to ne vpliva na obdavčitev. Kot zapisano zgoraj, če fizična oseba ne opravlja dejavnosti s trgovanjem, potem dobički niso obdavčeni, torej na drugi strani tudi izgube ne morejo vplivati.

Pri samostojnih podjetnikih, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo, pa vpliv izgube lahko vpliva na davčno osnovo, v kolikor ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. Podjetniki in normiranci za izgubo iz posla, ko je kriptovaluta prodana za manj, kot je bila kupljena, ne morejo znižati svoje davčne osnove.

Primer 3: normirani SP/kriptovaluta-izguba
kom protivrednost v EUR
nakup 50,5 10.000
prodaja 50,5 9.000
izguba -1.000
vpliv na davek 0

Želim se prijaviti na e-novice

Enako podjetja in pravne osebe, če ugotavljajo davčno osnovo kot »normirani d.o.o.«, potem izguba ne vpliva na obdavčitev. V nasprotnem primeru izguba zniža davek na dobiček, 19%.

Primer 4: običajen DOO/kriptovaluta-izguba
kom protivrednost v EUR
nakup 50,5 10.000
prodaja 50,5 9.000
izguba -1.000
vpliv na davek-znižanje -190

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja